Jaczeńskie "Spotkania w duchu prawosławia"

  • Foto: o. Piotr Hanczaruk

    Foto: o. Piotr Hanczaruk

Wczorajszego wieczora w parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Jacznie, po akatyście przed Jaczeńską Ikoną Matki Bożej, odbyło się kolejne spotkanie "W duchu prawosławia". Tym razem miejscowi parafianie rozmawiali z o. diakonem Wiaczesławem Perkiem o piękne języka cerkiewnosłowiańskiego.

 

Adam Matyszczyk

Script logo