Kolejne etapy budowy cerkwi w Augustowie

  • Foto: Adam Matyszczyk

    Foto: Adam Matyszczyk

Wyjątkowo udanym był mijający rok dla wiernych augustowskiej parafii. Powstaje tam nowy Dom Boży, a dzięki staraniom proboszcza oraz zaangażowaniu i pomocy wielu osób, udało się zrealizować wszystkie z zaplanowanych prac. Dostojny błyszczący krzyż wieńczący złocistą kopułę, góruje już nad okolicą wskazując, iż tu będzie - a w zasadzie już jest centrum prawosławia w Augustowie, miejsce modlitwy dla pafarian, podróżnych, turystów - dla każdego, kto będzie tego potrzebował.

- Plany na ten rok mieliśmy bardzo ambitne, tym bardziej się cieszę, że udało się je zrealizować. Jak widać pokryliśmy już dach oraz kopułę cerkwi. Wstawiliśmy także okna: 12 prostokątnych, 7 okrągłych i 12 wąskich - dających subtelny światłocień przy głównym i bocznych wejściach. Zrobiliśmy też ponad 400 metrów kwadratowych tynków cementowo-wapiennych na zewnętrznej elewacji oraz zamontowaliśmy rynny i rury spustowe - objaśniał proboszcz o. Marek Kozłowski.

- Od początku budowy naszej cerkwi borykaliśmy się z problemami finansowymi. W 2019 r., zainicjowana została akcja "Wspólne Dzieło", dzięki której zebraliśmy ponad 400 tyś zł. Był to duży zastrzyk finansowy, dzięki któremu mogliśmy wykonać wiele prac. Co ciekawe, pomimo zakończonej akcji wspólnego dzieła, ofiarodawcy nadal regularnie nas wspomagają. Nieocenioną pomoc okazała nam też parafia Hagia Sophia z Białegostoku. Pod koniec ubiegłego roku wsparła nas finansowo, dzięki czemu udało się wykonać widoczne teraz prace, a i zostało też nieco środków na kolejne etapy budowy - dodał duchowny. 

Plan na kolejny rok zakłada pomalowanie zewnętrznej elewacji na biało i zabezpieczenie fundamentów przed wilgocią. Zamknięcie budowy z zewnątrz pozwoli kontynuować prace we wnętrzu świątyni, już bez względu na panującą aurę pogodową. Dlatego jeszcze zimą parafia chce położyć instalację elektryczną, a już na wiosnę ruszyć z tynkami wewnętrznymi. Wyzwaniem może być wykończenie skomplikowanego architektonicznie sufitu, proboszcz wierzy jednak, iż znajdzie się wykonawca, który się tego podejmie. W 2022 r., o. Marek chciałby jeszcze wykonać podłogę wraz z zaprojektowanym ogrzewaniem podłogowym, jednak będzie to uzależnione od sytuacji finansowej. 

Paradoksalnie najtrudniejszą kwestią wcale nie był okazały i skomplikowany dach z piękną złocistą kopułą. Z tym zadaniem szybko i profesjonalnie poradziła sobie sokólska firm państwa Staworko.

- Najbardziej kłopotliwe w całym dotychczasowym procesie budowy okazały się zewnętrzne tynki. Choć dawniej był to nieodzowny element niemal każdego domu i każdy szanujący się fachowiec potrafił je dobrze wykonać, to na dzień dzisiejszy - w dobie termoizolacji ze styropianu czy elewacji z drewna,  działające obecnie firmy praktycznie nie robią tego rodzaju tynków. Był duży problem najpierw ze znalezieniem wykonawcy a następnie z samym wykonaniem, które było bardzo kosztowne i długotrwałe - także z uwagi na szczegóły architektoniczne. Na szczęście udało się zakończyć i ten etap, dzięki czemu ściany są już porządnie zabezpieczone i czekają na pomalowanie - kontynuował proboszcz.

- Przede wszystkim chciałbym podziękować o. Anatolowi Konachowi i parafii Hagia Sophia za udzieloną dotąd pomoc. Dziękuję też wszystkim ofiarodawcom, którzy dołożyli i nadal dokładają swoją cegiełkę w ramach akcji "Wspólne Dzieło", a także moim parafianom, którzy angażują się w budowę zarówno finansowo jak i modlitewnie. Ważne dla nas jest też wsparcie duchownych - dziekana Okręgu Sokólskiego o. Włodzimierza Misiejuka, o. Aleksandra Klimuka z Ostrowia Północnego oraz pozostałych kapłanów dekanatu. Wielokrotnie nam pomagali, jak chociażby w kwestii materiałów budowlanych, które nam przekazali - dodał z nieskrywaną radością o. Marek.

Choć droga jeszcze daleka i pracy bardzo wiele, to proboszcz augustowskiej parafii z nadzieją patrzy w przyszłość. Jego marzeniem jest, by za dwa lata - na wiosnę 2023 r., odsłużyć w nowej cerkwi pierwszą Boską Liturgię. Każdy z nas może pomóc w tym wielkim i ważnym przedsięwzięciu, wspierając tę niewielką acz prężną wspólnotę wiernych.

Parafia Prawosławna Wniebowstąpienia Pańskiego
Rynek Zygmunta Augusta 4, 16-300 Augustów
Bank Spółdzielczy w Sokółce
32 8093 0000 0030 4498 2000 0010

 
Postępy prac można śledzić na stronie internetowej parafii

 

Adam Matyszczyk

Script logo