Komunikat Kancelarii Arcybiskupiej

  • Foto: Adam Matyszczyk

    Foto: Adam Matyszczyk

Komunikat ze spotkania JE Najprzewielebniejszego Jakuba - Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego, z dziekanami: białostockim, gródeckim i sokólskim oraz proboszczami prawosławnych parafii Miasta Białegostoku:
 
 
 
 
  1. Wszystkie nabożeństwa duchowni będą odprawiać zgodnie z wielkopostnym harmonogramem.
  2. Z bólem serca powiadamia się wiernych o obowiązującym Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 marca 2020 roku, w którym zabrania się uczestnictwa wiernych na nabożeństwach powyżej 5 osób (pod rygorem mandatu 5 tys. zł.). Rozporządzenie obowiązuje do 11 kwietnia 2020 roku.
  3. W trosce o łączność modlitewną z parafianami, proboszczowie postarają się transmitować nabożeństwa z parafii on-line.
  4. Informację dotyczącą transmisji proboszczowie umieszczą na internetowych stronach parafii i diecezji.
  5. W związku z ograniczeniami dotyczącymi liczby osób uczestniczących w nabożeństwach, w celu umożliwienia przystąpienia do sakramentu Eucharystii większej ilości wiernych, Boska Liturgia Uprzednio Uświęconych Darów będzie sprawowana codziennie.
  6. O ewentualnych zmianach, podyktowanych ww. rozporządzeniem, a także dotyczących życia i funkcjonowania parafii, proboszczowie będą informować na bieżąco za pośrednictwem strony internetowej.

 

Adam Matyszczyk
za: orthodox.bialystok.pl

Script logo