Komunikat Kancelarii Św. Soboru Biskupów

 • Foto: Krzysztof Szeremeta

  Foto: Krzysztof Szeremeta

W dniu 17 marca 2020 r. pod przewodnictwem Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy, Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i całej Polski odbył się Święty Sobór Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego. W pracach soborowych wzięli udział wszyscy arcybiskupi i biskupi.
 
Sprawy zewnętrzne:
 
Zapoznano się z pismem Jego Świątobliwości Patriarchy Konstantynopola z dnia 10 grudnia 2019 roku, w sprawie wpisu do grona świętych tych, którzy ponieśli śmierć męczeńską w Kastorii w latach 1598 – 1921. Informację przyjęto do wiadomości i wpisano Ich imiona do grona świętych P.A.K.P.  Przyjęto do wiadomości informację Jego Świątobliwości Patriarchy Bułgarskiego o pozbawieniu święceń kapłańskich archimandryty Emiliana Petrov’a i sprowadzeniu go do laikatu. Wysłuchano sprawozdania Jego Ekscelencji Arcybiskupa Lubelskiego i Chełmskiego Abla ze spotkania Zwierzchników i Przedstawicieli Lokalnych Cerkwi Prawosławnych w Ammanie w dniach 25 – 27 lutego 2020 roku. Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z przebiegu spotkania postanowiono kontynuować usilną pracę nad poszukiwaniem możliwych dróg odbudowania jedności cerkiewnej w Ukrainie i całego Prawosławia. Przyjęto zaproszenie Jego Świątobliwości Patriarchy Rumuńskiego na Międzynarodowe Spotkanie Młodzieży w Timisoarze w dniach 3 – 6 września 2020 roku, na które wydelegowano Jego Ekscelencję Biskupa Siemiatyckiego Warsonofiusza i przedstawicieli młodzieży: po dwie osoby z każdej diecezji.
 
Sprawy wewnętrzne:
 
Wydano komunikat w sprawie epidemii koronawirusa:
„W związku ze stanem zagrożenia epidemicznego koronawirusem w naszym kraju i pandemią w świecie, Św. Sobór Biskupów P.A.K.P., zaniepokojony zaistniałą sytuacją, zwraca się do wiernych naszej Cerkwi z wezwaniem do czujności i odpowiedzialności w codziennym życiu i apeluje o usilne modlitwy do Pana Życia – Jezusa Chrystusa o ustanie epidemii i zdrowie wszystkich chorych, jak również tych, którzy niosą im pomoc – lekarzy i cały personel medyczny.Módlmy się do Wszechmogącego Boga, Źródła życia i Lekarza dusz i ciał naszych, o powstrzymanie tej śmiercionośnej epidemii. Święty Sobór Biskupów rekomenduje dodanie do ektenii usilnej podczas Boskiej Liturgii  próśb z „molebna w czasie morowego powietrza”. Zobowiązuje się duchowieństwo do okazywania wszystkim chorym opieki duszpasterskiej i pomocy fizycznej. Przy parafiach należy uruchomić, w miarę możliwości, praktyczne formy pomocy potrzebującym. Wszystkie nabożeństwa należy odprawiać zgodnie z wielkopostnym harmonogramem. Należy rekomendować wiernym, by przystępowali do Sakramentu Spowiedzi w dni powszednie, kiedy gromadzi się w świątyniach mniejsza ilość wiernych.
 
Odnośnie do św. Eucharystii, Św. Sobór Biskupów stwierdza jednoznacznie, że św. Eucharystia jest źródłem życia, zdrowia duszy i ciała, wobec której żadna choroba nie ma mocy. Boska Eucharystia – jest Boskim ogniem, Który spala wszelkie zło. Przypominamy słowa Chrystusa skierowane do apostołów: „… w imię Moje będą wyrzucać demony… żmije będą brali do rąk i nawet gdyby pili truciznę, nic im nie zaszkodzi… kłaść będą ręce na chorych i uleczą ich”. (Mk16,18). Treść tych słów naszego Zbawiciela wyjaśnia wszelką wątpliwość i potwierdza wieczną prawdę, że wiara czyni cuda. Udzielanie św. Eucharystii dotyczy także chorych przebywających w szpitalach, miejscach odosobnienia, itp.; zalecane jest przy tym stosowanie się do rekomendacji personelu medycznego lub innych właściwych służb. Dotyczy to także osób objętych domową kwarantanną. Święty Sobór Biskupów rekomenduje duchowieństwu zapewnienie w świątyniach i pomieszczeniach parafialnych odpowiednich środków higienicznych, takich jak: płyny dezynfekcyjne, chusteczki do przecierania ikon, itp. Na czas trwania stanu zagrożenia epidemicznego należy powstrzymywać się od spotkań w salach parafialnych. Tylko mocna wiara, modlitwa, szeroko rozumiana wstrzemięźliwość, pokuta –  tak jak miało to miejsce w historii naszej Cerkwi – pomogą nam i dzisiaj pokonać epidemię, która dotyka nasze pokolenie. „Boże! Wspomóż, zbaw, zmiłuj się, ochroń nas łaską Twoją; wybaw nas od choroby, abyśmy wychwalali Ciebie z dziękczynieniem, teraz i zawsze, i na wieki wieków”. (Molebien w czasie morowego powietrza)
 
Omówiono i przyjęto sprawozdania roczne z życia poszczególnych diecezji za rok 2019. Zapoznano się z pracą P.T. katechetów w szkołach i punktach katechetycznych. Postanowiono, w celu pomocy katechetom, powołać w poszczególnych diecezjach zespoły ds. nauczania religii. Przyjęto sprawozdanie z działalności Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie za 2019 rok i omówiono pracę seminarium w zakresie dydaktyczno – wychowawczym. Postanowiono przeprowadzić w seminarium kurs szkoleniowy dla duchowieństwa o charakterze liturgiczno – homiletyczno – administracyjnym w miesiącu wrześniu 2020 roku. Zapoznano się z zachowaniem suspendowanego duchownego Michała Markiewicza wnoszącego w środowisko wiernych zgorszenie. Postanowiono, w oparciu o kanony apostolskie 28 i 31, pozbawić go święceń kapłańskich i sprowadzić do stanu laickiego; każdy kto wejdzie w łączność modlitewną z pozbawionym kapłaństwa Michałem Markiewiczem wyłącza się z życia cerkiewnego, patrz kanon apostolski 10 i 11. Duchowieństwo parafialne winno uświadomić swoich parafian o tym fakcie. Zapoznano się z pracą komisji zajmującej się tłumaczeniem na język polski Pisma Świętego Nowego Testamentu: Dzieje Apostolskie, Listy Apostolskie, Listy Soborowe i Apokalipsa. Oceniono, iż prace przebiegają pomyślnie i w niedługim czasie zostaną zakończone. Omówiono współpracę międzywyznaniową w kraju i za granicą. Zapoznano się ze sprawozdaniem Kościelnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych i wydano stosowne zarządzenia dla osób zajmujących się w strukturach P.A.K.P. przetwarzaniem danych osobowych. Zapoznano się ze sprawozdaniem z działalności Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce w roku 2019 i omówiono problematykę pracy z młodzieżą. Zatwierdzono datę dorocznej Paschalnej Pielgrzymki Młodzieży na Św. Górę Grabarkę, która odbędzie się w dniach 22 – 24 maja 2020 roku. Przychylono się do prośby Bractwa, by zaprosić na tę pielgrzymkę młodzież z Albanii, Białorusi, Czech, Gruzji, Rosji i Słowacji.
 
Do spisu Świętych Męczenników Podlaskich wpisano: Michała Antoniuka, s. Jakuba ur. 1882; Michała Antoniuka, s. Adama ur. 1897;  Katarzynę Antoniuk, c. Pawła ur. 1893; Nadzieję Antoniuk, c. Filipa ur. 1906; Ksenię Antoniuk, c. Trochima ur. 1897; Jana Antoniuka, s. Eugeniusza ur. 1931; Jana Antoniuka, s. Józefa ur. 1920; Krystynę Antoniuk, c. Stefana ur. 1896; Helenę Antoniuk, c. Marka ur. 1863; Annę Antoniuk, c. Pawła ur. 1892; Mikołaja Kotermana, s. Andrzeja ur. 1886; Pawła Kołosa, s. Konstantego ur. 1900; Marię Kołos, c. Pawła ur.1932; Zofię Kołos, c. Pawła ur. 1934; Eugenię Kołos, c. Pawła ur. 1939; Nadzieję Kołos, c. Cypriana ur. 1907; Antoninę Nikołajską, c. Stefana ur. 1903; Daniela Olszewskiego, s. Grzegorza ur. 1907; Marię Olszewską, c. Daniela ur. 1932; Grzegorza Paszkowskiego, s. Tymoteusza ur. 1878; Juliannę Paszkowską, c. Cypriana ur. 1886; Stefanidę Paszkowską, c. Jakuba ur. 1929; Jana Paszkowskiego, s. Jakuba ur. 1932; Jana Sielewczonuka, s. Eugeniusza ur. 1942; Bazylego Kłoczko, s. Jakuba ur. 1882; Jana Szeszko, s. Onufrego ur. 1900; Marię Pietruczuk, c. Józefa ur. 1928; Dionizego Szeszko, s. Teodozjusza ur. 1894; Jana Szeszko, s. Prokopiusza ur. 1924; Pawła Filipczuka, s. Stefana ur. 1897.Postanowiono pamięć Ich wspominać w ostatnią sobotę lipca wraz z Soborem Św. Męczenników Podlaskich, ustanawiając jednocześnie święto lokalne na dzień 2 lutego w parafii św. Symeona Słupnika w Brańsku.
 
Przyznano nagrody cerkiewne:
 
Protojerejstwo:
 
 • ks. Piotr Borowik – Fasty,
 • ks. Adrian Charytoniuk – Samogród,
 • ks. Adam Krysztopowicz – Białystok,
 • ks. Paweł Siebiesiewicz – Kętrzyn,
 • ks. Paweł Janiak – Hrubieszów,
 • ks. Dariusz Wasiluk – Tomaszów Lubelski;
 
Palica:
 
 • ks. Marek Antonowicz – Elbląg,
 • ks. Aleksander Aleksiejuk – Topolany,
 • ks. Michał Czykwin – Białystok,
 • ks. Justyn Jaroszuk – Sokółka,
 • ks. Jarosław Jaszczuk – Olsztyn,
 • ks. Aleksy Petrowskij – Zwierki,
 • ks. Roman Płoński – Białystok,
 • ks. Marcin Gościk – Biała Podlaska,
 • ks. Wiesław Skiepko – Biała Podlaska,
 • ks. Jarosław Biryłko – Stargard,
 • ks. Bogdan Repeła – Lubin;
 
Krzyż z ozdobami:
 
 • ks. Jarosław Pagór – Białystok,
 • ks. Grzegorz Cebulski – Wrocław,
 • ks. Piotr Dawidziuk – Jabłeczna;
 • ks. Michał Wasilczyk – Sławatycze,
Mitra:
 • ks. Anatol Szymaniuk – Zaścianki;
 
Ordery Św. Marii Magdaleny:
 
III stopnia
 
 • P. Piotr Augustyńczuk – Fasty,
 • P. Elżbieta Charkiewicz,
 • P. Jan Honczar,
 • P. Jerzy Kalenik,
 • P. Joanna Augustyńczuk,
 • P. Tekla Trochanowska,
 • P. Maria Grzępa,
 • P. Wiera Zabrocka,
 • P. Anna Perdon,
 • P. Paweł Chylak,
 • P. Paweł Dubec,
 • P. Halina Łeńko,
 • P. Emilia Krawczyk,
 • P. Aleksander Majczak,
 • P. Michalina Maksymczak,
 • P. Paweł Matowicki,
 • P. Jakub Oniszczuk;
 
II stopnia:
 
 • ks. Paweł Sterlingow – Siemiatycze,
 • ks. Marek Jurczuk – Hajnówka,
 • Eugeniusz Wróblewski.
 
W dekanacie sokólskim do godności protojereja podniesiony zostanie o. Adrian Charytoniuk, zaś przywilejem noszenia palicy nagrodzono o. Justyna Jaroszuka. Aksios czcigodni ojcowie! Na łamach portalu poinformujemy z odpowiednim wyprzedzeniem o dacie i miejscu uroczystości wręczenia nagród duchownym.
 
Wyznaczono ponadto kolekty ogólnometropolitalne na rzecz parafii:
 
 • Świętego Aleksandra Newskiego w Łodzi – grudzień 2020, konto: PKO BP SA 02 1020 3352 0000 1702 0089 9575;
 • Świętego Mikołaja w Szczecinie – styczeń 2021, konto: PKP BP SA 36 1020 4795 0000 9102 0162 9013;
 • Wniebowstąpienia Pańskiego w Augustowie – luty 2021, konto: BS Sokółka 32 8093 0000 0030 4498 2000 0010;
 • Świętego Mikołaja Cudotwórcy w Zielonej Górze – marzec 2021, konto: MultiBank 90 1140 2017 0000 4502 1199 1769;
 • Świętych Równych Apostołom Konstantyna i Heleny w Zgorzelcu – kwiecień 2021, konto: BGŻ BNP PARIBAS 31 2030 0045 1110 0000 0214 218;
 • Opieki Matki Bożej w Kłokowicach – maj 2021, konto: BS Dynów 35 9093 1020 2016 0160 0068 0001;
 • Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy w Gorzowie Wlkp. – czerwiec 2021, konto: BGŻ BNP PARIBAS 28 2030 0045 1110 0000 0349 3250;
 • Zaśnięcia Bogurodzicy w Szczawnem – lipiec 2021,konto: BN PFG 17 8642 1184 2018 0045 1727 0001.
Przyjęto tekst Orędzia Paschalnego.
 
ks. Jerzy Doroszkiewicz, sekretarz Kancelarii Św. Soboru Biskupów P.A.K.P.
 
 
 
Adam Matyszczyk
za: otrhodox.pl
Script logo