Komunikat Kancelarii Świętego Soboru Biskupów PAKP

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Foto: Adam Matyszczyk

W dniu 30 marca 2021 roku pod przewodnictwem Jego Eminencji, Wielce Błogosławionego Sawy, Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i całej Polski odbyła się wiosenna sesja Św. Soboru Biskupów PAKP. Prace soborowe dotyczyły problematyki zewnętrznej i wewnętrznej życia naszej Cerkwi:

Zapoznano się dokumentami zwierzchników poszczególnych Cerkwi lokalnych odnoszących się do sytuacji życia cerkiewnego w Ukrainie. Święty Sobór Biskupów potwierdził swoje dotychczasowe stanowisko w powyższej sprawie, wyrażając zatroskanie przedłużającym się kryzysem cerkiewnym w Ukrainie i postanowił kontynuować wszechstronne działania na płaszczyźnie międzynarodowej na rzecz jedności Prawosławia.

Zapoznano się z tekstem liturgicznym w języku polskim pt.: „Modlitwa za kobietę, która nie może urodzić dziecka” i po ostatecznej korekcie postanowiono przyjąć go do użytku.

W związku z eskalacją pandemii koronawirusa SARS-CoV-2, Św. Sobór Biskupów potwierdził swe postanowienia zawarte w komunikacie z dnia 3 listopada 2020 roku z rekomendacją duchowieństwu i wiernym ścisłego przestrzegania aktualnych zaleceń sanitarno – epidemiologicznych.

Postanowiono uzupełnić hagiologion Męczenników Ziemi Chełmskiej i Podlaskiej. W tym celu została powołana komisja w składzie:

 • Jego Ekscelencja Arcybiskup Lubelski i Chełmski Abel – przewodniczący,
 • Jego Ekscelencja Arcybiskup Przemyski i Gorlicki Paisjusz,
 • Ks. archimandryta Piotr Dawidziuk,
 • Ks. mitrat Andrzej Pugacewicz,
 • Ks. mitrat Anatol Szymaniuk,
 • Ks. prot. dr Andrzej Konachowicz,
 • Ks. prot. dr Jarosław Szczur,
 • Pan Andrzej Borowik.

Przyjęto sprawozdanie z działalności Funduszu Socjalnego Warszawskiej Metropolii Prawosławnej i postanowiono podwyższyć dotychczasowe zapomogi wypłacane podopiecznym.

Zapoznano się i przyjęto do wiadomości informację Patriarchy Konstantynopola o kanonicznych wykroczeniach czterech duchownych arcybiskupstwa Ameryki, pozbawieniu ich święceń kapłańskich i sprowadzenia ich do stanu laikatu.

Za naruszenie dyscypliny cerkiewnej, w oparciu o Kanony Apostolskie 39 i 55, zasuspendowano ks. Arkadiusza Barańczuka w czynnościach kapłańskich. Wyżej wymienionego pozbawiono prawa noszenia krzyża kapłańskiego i sutanny.

Zapoznano się z pracą Prawosławnego Seminarium Duchownego i przeprowadzonym remontem budynku seminarium. Święty Sobór Biskupów dziękuje P.T. Duchowieństwu i Wiernym za okazaną pomoc materialną.

Zapoznano się ze sprawozdaniem Dyrektora ds. pracy z młodzieżą oraz Koordynatora tej pracy, wyrażając im uznanie i zachęcając do dalszej aktywnej działalności.

Przyjęto sprawozdania z życia poszczególnych diecezji za 2020 rok i oceniono aktualny stan życia cerkiewnego.

Zapoznano się z działalnością Kościelnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych i wydano stosowne rekomendacje.

Postanowiono przyznać nagrody cerkiewne z okazji Święta Paschy 2021 roku:

Archimandryctwo:

 • Ks. ihumen Piotr (Dawidziuk) – Jabłeczna,

Ihumeństwo:

 • Ks. hieromnich Spirydon (Kuziak) – Wrocław/Ząbkowice,
 • Ks. hieromnich Pantelejmon (Karczewski) – Supraśl.

Protoijerejstwo:

 • Ks. Jakub Dmitruk – Boćki,
 • Ks. Michał Dmitruk – Wołomin,
 • Ks. Paweł Korobeinikov – Warszawa,
 • Ks. Tomasz Kosiński – Bielsk Podlaski,
 • Ks. Paweł Korszak – Hajnówka,
 • Ks. Jarosław Łojko – Pasynki,
 • Ks. Krzysztof Matwiejuk – Narojki,
 • Ks. Adam Magruk – Warszawa ,
 • Ks. Andrzej Stremkowski – Siemiatycze,
 • Ks. Michał Siemieniuk – Siemiatycze,
 • Ks. Andrzej Żukowicki – Orla,
 • Ks. Jarosław Szczur – Chełm,
 • Ks. Damian Szwec – Lublin,
 • Ks. Adam Jakuc – Białystok,
 • Ks. Mateusz Kiczko – Białystok,
 • Ks. Igor Habura – Wrocław/Samborz.

Palica:

 • Ks. Paweł Cecha – Bruksela,
 • Ks. Jan Awksietijuk – Boratyniec Ruski,
 • Ks. Roman Dubiński – Milejczyce,
 • Ks. Piotr Kamieński – Kuraszewo,
 • Ks. Łukasz Koleda – Warszawa,
 • Ks. Marek Litwiniuk – Dubiny,
 • Ks. Adam Ostapkowicz – ELEOS,
 • Ks. Eliasz Suproniuk – Czyże,
 • Ks. Jerzy Tokajuk – Bielsk Podlaski,
 • Ks. Paweł Zabrocki – Bielsk Podlaski,
 • Ks. Radion Kondraciuk – Orneta,
 • Ks. Jan Grajko – Kodeń,
 • Ks. Dariusz Bojczyk – Rzeszów.

Krzyż z ozdobami:

 • Ks. Rustam Belov – Bielsk Podlaski,
 • Ks. Jarosław Ciełuszecki – Bielsk Podlaski,
 • Ks. Marek Drużba – Stary Kornin,
 • Ks. Marek Jakimiuk – Malesze,
 • Ks. Marek Wasilewski – Trześcianka,
 • Ks. Krzysztof Wojcieszuk – Mielnik,
 • Ks. Aleksy Kuryłowicz – Bielsk Podlaski,
 • Ks. Paweł Kuczyński – Werstok,
 • Ks. Walery Piotrowski – Siemianówka,
 • Ks. Marek Jurczuk – Hajnówka,
 • Ks. Radion Wołosiuk – Rogawka
 • Ks. Piotr Nestoruk – Warszawa (Ordynariat WP),
 • Ks. Bazyli Tokajuk – Ryboły,
 • Ks. Mirosław Kochan – Zabłocie,
 • Ks. Michał Koval – Słubice/Torzym,
 • Ks. Jarosław Biryłko – Stargard, Barlinek, Dolice,
 • Ks. Andrzej Jakimiuk – Warszawa/Ordynariat WP,
 • Ks. Łukasz Godun – Warszawa/Ordynariat WP,
 • Ks. Marek Gocko – Komańcza,
 • Ks. Mirosław Cidyło – Bartne,
 • Ks. Mirosław Kuczyński – Ciechocinek /Ordynariat.

Order Św. Marii Magdaleny:

III stopnia:

 • Ks. Korneliusz Wikiel– Biłgoraj.

II stopnia:

 • Ks. mitrat Jerzy Szczur – Wrocław,
 • Matuszka Irena Szczur – Wrocław,
 • Matuszka Walentyna Marczyk – Wrocław,
 • Pan Jan Chorostowski – Wrocław.

II stopnia z ozdobami:

 • Ks. mitrat Konstanty Marczyk – Wrocław.

Wyznaczono ogólnopolskie kolekty na potrzeby parafii:

Ciechanowiec – listopad 2021 r. Konto: 98 8749 0006 0000 4415 2000 0010

Dziurdziów – grudzień 2021 r. Konto: 60 1020 2980 0000 2302 0020 6508

Buczyna – styczeń 2022 r. Konto: 72 8649 1057 2005 5000 2349 0002

Gładyszów – luty 2022 r. Konto: 20 8797 1039 0030 0399 2337 0002

Górowo Iławeckie – marzec 2022 r. Konto: 80 1600 1462 1813 4191 9000 0001

Łódź – kwiecień 2022 r. Konto: 02 1020 3352 0000 1702 0089 9575

Juszkowy Gród – maj 2022 r. Konto: 69 8060 0004 0550 0811 2000 0030

Ząbkowice Śląskie – czerwiec 2022. Konto: 53 1940 1076 3076 5580 0000 0000

 

Przyjęto tekst Listu paschalnego.

Adam Matyszczyk
za: orthodox.pl

Script logo