Koncert Kolęd Sąsiedzkich

  • Foto: Adam Matyszczyk

    Foto: Adam Matyszczyk

Dziś, w cerkwi pw. Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Ostrowiu Północnym, odbyła się kolejna edycja Gminnego Koncertu Kolęd Sąsiedzkich.To już po raz 24 mieszkańcy gminy Szudziałowo spotkali się, by wspólnie wychwalać Narodzenie Chrystusa. Wędrujący koncert - jak nazywają go miejscowi, był też okazją do wzajemnej integracji.

- Cieszymy się, że po raz kolejny mamy okazję i możliwość spotkać się na koncercie kolęd sąsiedzkich. To już po raz 24 witam wszystkich, tak licznie tu przybyłych. To nasza tradycja. Spotykamy się na wspaniałej muzycznej uczcie - w świecie kolęd i pastorałek. Spotykamy się co roku w innej świątyni. Spotykamy się z wiernymi, by się wspólnie razem integrować. Przesłaniem i ideą tego naszego wspaniałego koncertu jest podtrzymanie tradycji śpiewu pieśni Bożonarodzeniowych. Niezmiernie mi miło w tym roku spotkać się z gospodarzami w tej cerkwi pw. Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Ostrowiu Północnym. Witam serdecznie proboszcza ks. mitrata Aleksandra Klimuka, jego parafian, matuszkę Ludmiłę oraz wszystkich zgromadzonych. Dziękujemy serdecznie, że możemy w tym miejscu koncertować - powiedziała na powitanie Elżbieta Jaroszewicz dyrektor Gminnego Ośrodka Animacji Kultury i Rekreacji w Szudziałowie.

Zebranych powitał także gospodarz - ks. Aleksander, życząc pozytywnych doznań duchowych. Przedsięwzięcie honorowym patronatem objął wójt gminy Szudziałowo Tadeusz Tokarewicz.

Występom solistów, chórów parafialnych oraz zespołów przysłuchiwali się licznie zgromadzeni mieszkańcy gminy, a także przybyli goście, wśród których byli m.in.: ks. Wacław Dudziuk - proboszcz parafii pw. św. Wincentego Ferreriusza i św. Bartłomieja Apostoła w Szudziałowie, ks. Adrian Charytoniuk - proboszcz parafii w Samogródzie i Wierzchlesiu, Przewodniczący Rady Gminy Szudziałowo Leszek Olchowik wraz z radnymi, komendant placówki SG w Szudziałowie mjr SG Krzysztof Milewski oraz wiceprezes Krajowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych Mirosław Surowiec.

Choć w cerkwi nie ma tradycji nagradzania wykonawców brawami, to słowne wyrazy uznania kierowane były pod adresem wszystkich wykonawców. Nie zabrakło także upominków i pamiątkowych dyplomów.  

O historii „wędrującego koncertu” opowiedziała matuszka Ludmiła Klimuk.

- Na początku koncert kolęd odbywał się w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Szudziałowie. Pewnego roku, z uwagi na remont, dyrektor placówki Pani Elżbieta Jaroszewicz, wyszła z inicjatywą spotkania w innym miejscu. Tak, przy współpracy z miejscowym proboszczem, koncert odbył się w kościele w Szudziałowie. Następnego roku, wykonawcy zawitali do naszej cerkwi, a sam koncert stał się koncertem wędrującym. Obecnie, w kolejnych latach odwiedzamy: cerkiew w Ostrowiu Północnym, kościół w Minkowcach, cerkiew w Samogródzie, kościół w Szudziałowie oraz świetlicę wiejską w Wierzchlesiu, gdzie jest zarówno cerkiew prawosławna jak i kaplica katolicka - powiedziała.

- Bardzo dobrze, że ludzie mogą wystąpić, pośpiewać, pochwalić Narodzenie Chrystusa. Najbardziej mi się podoba tytuł - koncert kolęd sąsiedzkich. Możemy wszyscy posłuchać tego jak śpiewają nasi sąsiedzi - dodała.

 

Adam Matyszczyk

Script logo