Ks. prot. Wiktor Tetiurka proboszczem parafii w Dąbrowie Białostockiej

  • Foto: Adam Matyszczyk

    Foto: Adam Matyszczyk

Ks. prot. Wiktor Tetiurka będzie nowym proboszczem parafii św. Jana Teologa w Dąbrowie Białostockiej. W dniu dzisiejszym, na tę funkcję, powołał go zwierzchnik Diecezji Białostocko-Gdańskiej abp Jakub. Ks. Wiktor zastąpi zmarłego ks. mitrata Mikołaja Dejneko, pierwszego proboszcza dąbrowskiej wspólnoty oraz budowniczego okazałej świątyni w centrum miasta.
Czcigodny ojcze Wiktorze, w imieniu duchownych Okręgu Sokólskiego, parafian, Bractwa św. Spirydona oraz zespołu redakcyjnego portalu cerkiew-sokolka.pl, życzymy Bożego błogosławieństwa, wielu sił duchowych i fizycznych oraz zadowolenia z posługi w powierzonej Ojcu Winnicy Pańskiej.

Ks. Wiktor urodził się 26 kwietnia 1966 r., i jako duchowny był już wcześniej związany z Sokólszczyzną. Właśnie tu - w 1993 r., jako wikariusz parafii w Krynkach, rozpoczynał swoją kapłańską drogę. W latach 1996 - 2004 pełnił dodatkowo obowiązki proboszcza parafii w Wierzchlesiu. Od 2004 r., duchowny był wikariuszem parafii św. Mikołaja w Michałowie. Wielu pamięta go chociażby z pieszych pielgrzymek na Św. Górę Grabarkę, kiedy to wraz z proboszczem o. Janem Jaroszukiem, gościnnie przyjmował pątników z Sokólszczyzny na michałowskiej ziemi. Dąbrowską parafię, zgodnie z dekretem abp Jakuba, o. Wiktor obejmie 25 stycznia.   

 

Adam Matyszczyk

  • Foto: o. Wiaczesław Perek

    Foto: o. Wiaczesław Perek

  • Foto: o. Wiaczesław Perek

    Foto: o. Wiaczesław Perek

Script logo