Młodzież na gowienijach w Krynkach

  • Foto: Adam Matyszczyk

    Foto: Adam Matyszczyk

Dziś w Krynkach, po raz pierwszy w dekanacie sokólskim, odbyły się gowienija dla młodzieży. Do kryńskiej cerkwi zjechali młodzi ludzie z różnych stron Sokólszczyzny, by wśród codzienności choć na chwilę się zatrzymać, zastanowić, wyciszyć i pomodlić. Wysłuchać duchowych rozważań ale i poznać rówieśników. Obecność wielu duchownych była też okazją dla miejscowych parafian, by razem z gośćmi przystąpić do sakramentów spowiedzi i Eucharystii.

- Jeśli ktoś przeżywa okres Wielkiego Postu tak, jak prosi nas Chrystus, jeżeli ktoś pości zarówno duchowo jak i fizycznie - poczuje radość Zmartwychwstania. Jednakże trudno człowiekowi żyć bez grzechu. Dlatego dziś staniemy przed obliczem Jezusa Chrystusa, który wybaczy nam nasze przewinienia ale przede wszystkim pozwoli nam dostąpić wielkiej radości Eucharystii. Przyjmie nas do siebie ażeby nas umocnić w tym trudnym czasie jakim są dni Wielkiego Postu. Dziś, w Piśmie Świętym, w Księdze Rodzaju, Bóg mówi do Noego, że więcej nie spuści potopu na ziemię, więcej nie ukarze człowieka, ponieważ człowiek jest niedoskonały od swojej młodości. Ta nasza niedoskonałość powoduje to, że grzeszymy. Idąc dziś do sakramentu spowiedzi i widząc przed sobą dni Wielkiego Postu, prośmy Pana Boga żeby wspomógł nas, wsparł i pozwolił nam w naszych oczyszczonych spowiedzią i świętą pryczaścią sercach, przyjąć Zmartwychwstałego Chrystusa – powiedział o. Adrian Charytoniuk do zgromadzonych w kryńskiej świątyni.

Boską Liturgię Uprzednio Oświęconych Darów odprawił ks. Justyn Jaroszuk, zaś pozostali duchowni wcielili się w rolę spowiedników i przewodników duchowych dla wiernych. Liturgia Preżdzieoświaszczennaja jest sprawowana w zasadzie tylko w dni powszednie Wielkiego Postu i zazwyczaj wieczorem, stąd też wierni rzadko w niej uczestniczą. By przybliżyć historyczną osnowę, istotę oraz głęboką symbolikę Liturgii Uprzednio Oświęconych Darów, właśnie temu nabożeństwu poświęcił swój wykład ks. dr hab. Marek Ławreszuk, proboszcz parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku oraz kierownik katedry Teologii Prawosławnej UwB.

Młodzież, pokrzepiona pysznym posiłkiem przygotowanym przez niezwykle gościnnych kryńskich parafian, z zaciekawieniem wysłuchała prelekcji, a w zasadzie obrazowego opowiadania o. Marka. Mało kto potrafi w tak przychylny i prosty sposób opowiedzieć o często skomplikowanych i zawiłych teologicznych kwestiach. O. Marek nie tylko przekazał młodym ludziom wiedzę - ale co być może ważniejsze - zaciekawił ich i skłonił do własnego, indywidualnego poszukiwania swojej duchowej drogi do Boga. 

Tu można obejrzeć fragment rozmowy o.Marka z młodzieżą.

Bractwo Cerkiewne św. Spirydona, w imieniu własnym oraz młodzieży, pragnie gorąco podziękować o. Piotrowi Charytoniukowi wraz z parafianami za ciepłe przyjęcie i udostępnienie świetlicy, ojcom Mirosławowi i Adrianowi za spowiedź, o. Markowi za pouczającą rozmowę zaś o. Justynowi za organizację i motywację do przybycia.

Script logo