Młodzież z bractw Dekanatu Sokólskiego na XL Walnym Zgromadzeniu BMP w Polsce

  • Foto: Uczestnicy XL Walnego Zgromadzenia BMP

    Foto: Uczestnicy XL Walnego Zgromadzenia BMP

W minioną sobotę - 17 grudnia, w Chełmie odbyło się XL Walne Zgromadzenie Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce. W zebraniu wzięli udział przedstawiciele bractw działających przy parafiach w Jacznie i Dąbrowie Białostockiej oraz w Sokółce, wraz z opiekunami: o. Piotrem Hanczarukiem i o. Łukaszem Ławreszukiem.
 
Ośmioosobowa delegacja dotarła na miejsce już w przededniu. Po zakwaterowaniu w jednej z chełmskich szkół, młodzież zwiedziła centrum miasta, a dalszą część wieczoru wykorzystała na wspólną integrację z bractwami sąsiednich diecezji. Sobota rozpoczęła się Boską Liturgią, celebrowaną przez JE Najprzewielebniejszego Abla Arcybiskupa Lubelskiego i Chełmskiego - w otoczeniu licznie przybyłego duchowieństwa. Po skończeniu nabożeństwa przybyli delegaci udali się do miejscowej biblioteki publicznej na obrady. Podczas zgromadzenia przedstawiono kalendarium na 2023 rok oraz dokonano wyboru nowego członka komisji rewizyjnej. Dyskutowano też na temat czasopisma Arche. Na zakończenie wszyscy obecni udali się na wspólny obiad, po którym podsumowano i zakończono tegoroczne zgromadzenie BMP w Polsce.


Aleksandra Matyszczyk
Script logo