Modlitwa w dzień wspomnienia św. Spirydona z Tremituntu

  • Foto: Barbara Matyczczyk i Daniel Szczurko

    Foto: Barbara Matyczczyk i Daniel Szczurko

Dziś, w dzień wspomnienia św. Spirydona z Tremituntu, w sokólskiej cerkwi św. Aleksandra Newskiego, wznoszono modlitwę za wszystkich bratczyków zrzeszonych w działaniach na rzecz Cerkwi - w imię św. Spirydona. Uroczystą Boską Liturgię oraz molebien sprawował ks. Łukasz Ławreszuk. W nabożeństwie uczestniczyli miejscowi parafianie oraz członkowie i sympatycy organizacji. 

Pozdrawiając zebranych na nabożeństwie, o. Łukasz Ławreszuk życzył społeczności bractwa sił i wytrwałości w działaniu na kolejne lata. 

- Dziękowaliśmy dziś św. Spirydonowi za bractwo, które zrodziło się tu - w Sokółce. Pan Bóg dał mądrość ludziom, którzy te bractwo założyli. Modliliśmy się, by ono trwało, by pomimo trudności się nie rozpadało, a pokrzepiało i rozwijało, by było dla nas apostolstwem na tej ziemi sokólskiej. Ono jest dla nas, dla wszystkich parafian w całym dekanacie. Bractwo powinno być jednością, która nas skupia (...). W imieniu wszystkich duchownych okręgu, na ręce przewodniczącego - Daniela Szczurko, składam serdeczne podziękowania za działalność na rzecz naszej społeczności - powiedział.

W dalszych słowach duchowny przedstawił decyzję Zarządu Bractwa, które na wniosek przewodniczącego wyraziło wdzięczność za zaangażowanie w działalność oraz pomoc w organizacji wielu przedsięwzięć. Podziękowania otrzymali: Jolanta i Jan Klejbuk, Magdalena i Paweł Matys, Ewa i Grzegorz Kuklicz, Katarzyna i Piotr Kalenik, Jerzy Cecha, Jakub Żemajduk, Dominik Bohdan, Nika Jaroszuk oraz Bractwo Młodzieży Prawosławnej Parafii Jaczno i Dąbrowa Białostocka.

Członkowie i sympatycy organizacji spotkali się następnie w salce parafialnej na wspólnym śniadaniu, podczas którego omawiano dotychczasowe działania oraz plany na przyszłość.

 

Adam Matyszczyk

Script logo