Modlitwa w dzień wspomnienia św. Spirydona z Tremituntu

  • Foto: Barbara Matyszczyk

    Foto: Barbara Matyszczyk

Dziś, w dniu wspomnienia św. Spirydona z Tremituntu, w sokólskiej cerkwi św. Aleksandra Newskiego wznoszono modlitwę za wszystkich bratczyków zrzeszonych w działaniach na rzecz Cerkwi - w imię św. Spirydona. Uroczystą Boską Liturgię oraz molebien sprawowali: dziekan okręgu ks. mitrat Włodzimierz Misiejuk, opiekun Bractwa ks. prot. Justyn Jaroszuk oraz ks. Łukasz Ławreszuk. W nabożeństwie uczestniczyli miejscowi parafianie oraz członkowie i sympatycy organizacji. 

Pozdrawiając zebranych na nabożeństwie, o. Włodzimierz - przytoczywszy kilka zdarzeń z życia czczonego dziś świętego, życzył społeczności bractwa takiej wiary jaką ma ich patron. 

- Serdecznie pozdrawiam wszystkich was bracia i siostry z okazji święta św. Spirydona. Szczególnie pozdrawiam członków Bractwa, na czele z przewodniczącym Danielem Szczurko i opiekunem duchowym o. Justynem Jaroszukiem (...). Św. Spirydon żył w tym samym czasie, co św. Mikołaj Cudotwórca. Obaj uczestniczyli w pierwszym Soborze Nicejskim. Św. Spirydon, nie mogąc wyjaśnić inaczej na czym polega trójosobowa istota Boga, wziął cegłę i tak jak jest przedstawiony na niektórych ikonach, ścisnął ją w dłoni. Wówczas, z jednej ze stron cegły wypłynęła woda, z drugiej zaś zapłonął ogień. I choć niemożliwe zdaje się rozdzielić cegłę na jej pierwotne składniki, z których została wytworzona, św. Spirydon miał tak silną wiarę, że przed wszystkimi uczestnikami tej sytuacji, tego dokonał. Tak oto wskazał, iż Ojciec, Syn i Duch Święty stanowią jedność w trzech osobach (...). Na waszego patrona, tak jak na każdego innego świętego, powinniście patrzeć dwojako. Po pierwsze jak na waszego orędownika przed tronem Najwyższego, po drugie zaś jak na dobry i godny naśladowania przykład postępowania. Proście zatem Boga o siły, byście w swoim działaniu mogli być choć odrobinę podobni do św. Spirydona i mieć choć odrobinę Jego wiary - powiedział.

Członkowie i sympatycy organizacji spotkali się następnie w salce parafialnej na wspólnym śniadaniu, podczas którego omawiano dotychczasowe działania oraz zarysowano plany na przyszłość.

 

Adam Matyszczyk

Script logo