Modlitwa w rocznicę po śmierci o. Józefa Sitkiewicza

  • Foto: Adam Matyszczyk

    Foto: Adam Matyszczyk

Dziś, w cerkwi św. Mikołaja Cudotwórcy w Nowym Dworze, wznoszono modlitwę w pierwszą rocznicę po śmierci ks. mitrata Józefa Sitkiewicza, wieloletniego proboszcza miejscowej wspólnoty wiernych. Na tę okoliczność nowodworską parafię odwiedził Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Andrzej - Biskup Supraski. W otoczeniu licznie przybyłego duchowieństwa oraz przy obecności księży z Kościoła rzymskokatolickiego oraz przedstawicieli władz samorządowych i służb mundurowych, hierarcha przewodniczył Boskiej Liturgii i panichidzie za duszę o. Józefa. 

- Dziś wspominamy nieodżałowanego proboszcza tej parafii - o. Józefa, który przez długie lata piastował tę funkcję. Całym swoim sercem i duszą poświęcił się służbie Bogu i wiernym. Każda modlitwa za zmarłych przynosi korzyść tym, którzy odeszli z tego życia, ale również dla nas samych. Każda bowiem modlitwa, nawet wznoszona w intencji innych, przysłuża się również dla nas, czyniąc dobro i utwierdzając nas w przekonaniu, iż pamiętać o Bogu trzeba każdego dnia swojego życia - powiedział bp Andrzej. 

- Kapłan jest takim ewangelicznym siewcą i gdy przychodzi na daną parafię, musi pracować ze swoimi wiernymi - mówił w dalszych słowach hierarcha, przytaczając zgromadzonym w świątyni przypowieść o siewcy, odnosząc jej sens m.in. do posługi kapłańskiej. - Kapłan jest tym ważnym elementem w życiu każdego z nas, gdyż to za jego pośrednictwem Bóg przyjmuje naszą spowiedź. Kapłan jest tym, który prowadzi nas do tej ziemi żyznej, która przyniesie wielokrotny plon, byśmy zostali wskrzeszeni do życia wiecznego w Bogu. Wierzę, że śp. o. Józef, dzięki swojemu poświęceniu, pracy i oddaniu, uświęcił nie tylko tych, którzy są w parafii, ale również siebie samego. Dał tego świadectwo podczas swojego życia. Pomódlmy się dziś za niego gorliwie, by Pan Bóg umieścił go w miejscu wiecznej szczęśliwości i radości - dodał na zakończenie.  

Po nabożeństwie poświęcona została pamiątkowa tablica, ufundowana przez nowodworską wspólnotę wiernych i obecnego proboszcza. Wyeksponowana na przycerkiewnym placu - od strony ołtarza, jest wyrazem wdzięczności i pamięci parafian swojemu opiekunowi duchowemu. Raz jeszcze można było też obejrzeć wystawę archiwalnych fotografii, przedstawiających kapłańską drogę o. Józefa. 

Adam Matyszczyk

 

Script logo