Modlitwa za zmarłych w Starej Grzybowszczyźnie

  • Foto: Adam Matyszczyk

    Foto: Adam Matyszczyk

Ks. mitrat Aleksander Klimuk pragnie poinformować, iż modlitwa za zmarłych w Starej Grzybowszczyźnie będzie wznoszona w niedzielę 8 września. Od godz. 9.00 będzie można poświęcić groby swoich bliskich, natomiast po święceniu odprawiona zostanie Boska Liturgia oraz panichida.

 

Adam Matyszczyk

Script logo