Nowy wóz bojowy OSP w Jacznie

  • Foto: Adam Matyszczyk

    Foto: Adam Matyszczyk

Boską Liturgią w cerkwi Zmartwychwstania Pańskiego w Jacznie, rozpoczęła się uroczystość oficjalnego przekazania nowego wozu bojowego miejscowej jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej. Licznie przybyłe duchowieństwo, przedstawiciele władz samorządowych, służb i instytucji, parafianie oraz rzecz jasna duchowie OSP modlili się dziś, by sprawnie i szybko wyjeżdżać oraz zawsze bezpiecznie i szczęśliwie wracać - Bogu na chwałę i ludziom na ratunek.

Nabożeństwu przewodniczył o. archimandryta Sergiusz - prawosławny kapelan krajowy Państwowej Straży Pożarnej. Przy ołtarzu Najwyższego towarzyszyli mu: kapelan wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej ks. prot. Piotr Borowik, kapelan gminny Straży Pożarnej w gminie Szudziałowo ks. mitrat. Aleksander Klimuk, kapelan gminny Straży Pożarnej w gminie Nowy Dwór ks. Dawid Sulima oraz  kapelan powiatowy Straży Pożarnej i proboszcz parafii w Jacznie - o. Piotr Hanczaruk.   

Wśród goszczących na uroczystości byli m.in.: kapelan wojewódzki PSP ks. kanonik Wojciech Ejsmont, komendant wojewódzki PSP st. bryg. Marcin Wierel, komendant powiatowy PSP st. bryg. Dariusz Wojtecki, dyrektor biura zarządu oddziału wojewódzkiego ZOSP RP w Białymstoku Krzysztof Konicki, członek zarządu oddziału wojewódzkiego ZOSP RP Stanisław Kirejczyk, prezes zarządu oddziału gminnego ZOSP RP Antoni Hrynkiewicz, prezes OSP w Jacznie Andrzej Białomyzy, członek zarządu województwa podlaskiego Wiesława Burnos, wicestarosta powiatu sokólskiego Jerzy Białomyzy, burmistrz Dąbrowy Białostockiej Artur Gajlewicz, przewodniczący Rady Miasta Adam Wojteczko, a także liczna reprezentacji druhów OSP z okolicznych jednostek.

- Będziemy się dziś modlić w intencji przede wszystkim strażaków, ale też naszej Ojczyzny - tak jak to czynimy podczas każdej Boskiej Liturgii. Wiadomym jest, iż motto życiowe strażaków brzmi: "Bogu na chwałę, ludziom na ratunek". Wszystko to się w symbiozie razem łączy - powiedział proboszcz przed rozpoczęciem nabożeństwa.

- Dziś zaprosili nas na te uroczystości druchny i druhowie z OSP w Jacznie. Można powiedzieć, iż jest to swego rodzaju Pascha w tej jednostce. Dziękujemy Bogu za to co nam dał, dziś bowiem będzie oficjalne przekazanie samochodu ratowniczo-gaśniczego, który będzie służył dla lokalnej społeczności. Chciałbym podziękować tym wszystkim, którzy swoją modlitwą oraz swoimi działaniami przyczynili się do tego, że ten samochód gości w waszym garażu - powiedział o. Sergiusz zakończywszy modlitwę w miejscowej cerkwi Zmartwychwstania Pańskiego. Kapelan Krajowy PSP wręczył też prezesowi OSP w Jacznie ikonę Przenajświętszej Bogurodzicy, by chroniła druhów podczas każdego wyjazdu oraz egzemplarz pisma świętego, jako źródło duchowego rozwoju strażaków. 

Nie były to pierwsze ani ostatnie podziękowania tego dnia, gdyż wybrzmiały one zarówno z ust innych duchownych, samorządowców różnych szczebli, strażaków i wielu gości występujących na placu przed remizą, gdzie odbyło się wspomniane przekazanie nowego wozu. Kierowane były do wielu osób i instytucji, dzięki którym udało się zrealizować długą drogę od pomysłu - do przekazania kluczyków nowym użytkownikom. Wśród tych osób wymieniano byłych i obecnych komendantów PSP, Zarząd Województwa Podlaskiego czy włodarzy powiatu i gminy. Szczególne podziękowania z ust proboszcza parafii w Jacznie - aktywnego druha, skierowane zostały na ręce prezes jednostki - Andrzeja Białomyzego, który bardzo wiele czasu i energii poświecił na urzeczywistnienie owego pomysłu o nowym, wielozadaniowym, nowoczesnym i bezpiecznym samochodzie w garażu miejscowej OSP. 

Średni samochód ratowniczo-gaśniczy GBA zastąpił wysłużonego stara. Pojazd na podwoziu Iveco - przygotowany przez specjalistyczną kielecką firmę Moto-Truck, kosztował ponad milion złotych, a jego zakup współfinansowały: Komenda Główna PSP, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Powiat Sokólski, Województwo Podlaskie oraz Gmina Dąbrowa Białostocka.  

 

Adam Matyszczyk

Script logo