Organizacja nabożeństw i posług w parafii Św. Aleksandra Newskiego w Sokółce.

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Foto: Adam Matyszczyk

Przedstawiamy komunikat ks. mitrata Włodzimierza Misiejuka, dotyczący organizacji nabożeństw i posług w parafii Św. Aleksandra Newskiego w Sokółce.

 

 

 

 1. Nabożeństwa będą sprawowane zgodnie z harmonogramem. Na wszystkich nabożeństwach będziemy modlić się za naszych parafian. Zgodnie z praktyką liturgiczną w soboty i niedziele na Liturgiach św. Bazylego Wielkiego i św. Jana Chryzostoma oraz na Molebnach i Panichidach będziemy wspominać wszystkie imiona przedłożone nam na karteczkach. Jednocześnie informujemy, iż możliwe jest pozostawienie karteczek z prośbą o modlitwę: w cerkwi przed nabożeństwami, w kancelarii parafialnej, telefonicznie (duchowieństwo parafialne) oraz elektronicznie.
 2. Uwzględniając decyzje władz państwowych z dnia 24 marca 2020 r., dotyczące wprowadzenia stanu epidemii i ograniczenia udziału wiernych w nabożeństwach do 5 osób, apelujemy do naszych wiernych o poważne potraktowanie ograniczeń oraz stosowanie się do nich. Zasada 5 osób będzie przez nas przestrzegana.
 3. Aby umożliwić naszym wiernym przystępowanie do sakramentu spowiedzi i Eucharystii, we środy i piątki o godz. 7.00 będziemy sprawować Liturgie Uprzednio Poświęconych Darów. Po zakończonych nabożeństwach w godz.: 8.15 - 10.00 duchowni będą dyżurować w cerkwi parafialnej ze Świętymi Darami. Osoby, które pragną przyjąć Eucharystię mogą w grupach 5-osobowych przyjść do świątyni, przystąpić do sakramentu spowiedzi i Świętej Eucharystii. Niezbędne jest odpowiednie przygotowanie się: post eucharystyczny, wysłuchanie nabożeństwa (online, radio, telewizja) lub przeczytanie fragmentu Ewangelii i Listów Apostolskich przeznaczonych na ten dzień, przeczytanie modlitw. Jednocześnie prosimy o stosowanie się do komunikatów duchowieństwa i członków rady parafialnej.
 4. Udział w sobotnich Liturgiach i Panichidach powinien być wcześniej ustalony z duchowieństwem parafialnym.
 5. Po zakończeniu niedzielnej Boskiej Liturgii, w godz.: 9.15 - 10.00 duchowni będą dyżurować w cerkwi parafialnej ze Świętymi Darami. Osoby, które pragną przyjąć Eucharystię mogą w grupach 5-osobowych przyjść do świątyni, przystąpić do sakramentu spowiedzi i Świętej Eucharystii. Niezbędne jest odpowiednie przygotowanie się: post eucharystyczny, wysłuchanie nabożeństwa (online, radio, telewizja) lub przeczytanie fragmentu Ewangelii i Listów Apostolskich przeznaczonych na ten dzień, przeczytanie modlitw. Jednocześnie prosimy o stosowanie się do komunikatów duchowieństwa i członków rady parafialnej.
 6. Wizyty duszpasterskie z sakramentem Eucharystii odbywają się po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu i dotyczą wyłącznie osób chorych.
 7. Chórzystów prosimy o wyrozumiałość i ewentualne ustalenia optymalnych terminów z dyrygentem. Jednocześnie zachęcamy, aby wasz udział w nabożeństwie połączyć z przystąpieniem do Świętej Eucharystii.
 8. W czasie szczególnych obostrzeń musimy zaplanować obecność prysłużników w cerkwi. Prysłużnicy, którzy pragną uczestniczyć w nabożeństwach proszeni są o  kontakt z ks. Justynem Jaroszukiem w celu ustalenia harmonogramu.
 9. Duchowieństwo parafii telefonicznie udzieli wszelkich dodatkowych wyjaśnień i informacji związanych z Waszym uczestnictwem w nabożeństwach.
 
Harmonogram nabożeństw w dniach 6 - 12 kwietnia 2020 r.
 
Niedziela (29.III)
9.00 - Boska Liturgia Św. Bazylego Wielkiego.
10.30 - 11:30 spowiedź i Eucharystia dla tych, którzy nie mogli uczestniczyć w Liturgii
18.00 - Pasja z czytaniem Ewangelii wg św. Łukasza
 
Poniedziałek (6.IV)
18:00 - Całonocne Czuwanie – Święto Zwiastowania NMP
 
Wtorek (7.IV)
8:00 - Boska Liturgia Św. Jana Chryzostoma – Święto Zwiastowania NMP
po nabożeństwie (w godz.: 9:15 - 10.00) w cerkwi spowiedź i Eucharystia dla tych, którzy nie mogli uczestniczyć w Liturgii 

 

Środa (8.IV)
7:00 - Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów
po nabożeństwie (w godz.: 8.15 - 10.00) w cerkwi spowiedź i Eucharystia dla tych, którzy nie mogli uczestniczyć w Liturgii

 

Piątek (10.IV)
7:00 - Liturgia Uprzednio Poświęconych Darów
po nabożeństwie (w godz.: 8.15 - 10.00) w cerkwi spowiedź i Eucharystia dla tych, którzy nie mogli uczestniczyć w Liturgii.
18:00 - Krestna Pieśń

 

Sobota (11.IV)
8:00 - Boska Liturgia Św. Jana Chryzostoma ze wspomnieniem zmarłych
18:00 - Całonocne Czuwanie

 

Niedziela (12.IV)
8:00 - Boska Liturgia Św. Jana Chryzostoma – Wjazd Chrystusa do Jerozolimy
po nabożeństwie (w godz.: 9:15 - 10.00) w cerkwi spowiedź i Eucharystia dla tych, którzy nie mogli uczestniczyć w Liturgii
18:00 - Wieczernia

 

Proboszcz parafii
św. Aleksandra Newskiego w Sokółce
ks. mitrat Włodzimierz Misiejuk

 

Script logo