Parafia w Jacznie wyremontuje zabytkową kaplicę

  • Foto: Adam Matyszczyk

    Foto: Adam Matyszczyk

Już niebawem będziemy się mogli cieszyć kolejną ważną inwestycją, przywracającą blask zabytkowej świątyni na Sokólszczyźnie. Parafia w Jacznie wyremontuje kaplicę św. Niewiast Niosących Wonności (Żen Mironośnic). Drewniana cerkiewka na miejscowej nekropolii zyska nie tylko nowy dach i elewację, ale zostanie też wyremontowana wewnątrz. Ponadto zagospodarowany zostanie teren przy bramie i wokół świątyni. Jak informuje Barbara Likowska-Matys z Departamentu Rozwoju Regionalnego UMWP, dofinansowanie na ten cel, z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, przyznał Zarząd Województwa, zaś sam projekt opiewający na 250 tys. zł. z otrzymaną dotacją 200 tys. zł., przygotowano w ramach LGD „Fundusz Biebrzański”. 
 
W rozmowie na temat całego projektu, proboszcz ks. Piotr Hanczaruk wyraża radość i wdzięczność, iż wysiłki tak małej wspólnoty wiernych zostały dostrzeżone i z przyznanych środków uda się wyremontować jedną z pereł zabytkowej architektury Sokólszczyzny i Podlasia. 
 
 
Adam Matyszczyk
Script logo