Parafia Wszystkich Świętych w Suwałkach włączona do Dekanatu Sokólskiego

  • Foto: Adam Matyszczyk

    Foto: Adam Matyszczyk

W związku z faktem, iż ks. prot. Marek Kozłowski objął funkcję proboszcza parafii w Suwałkach, uwzględniając przy tym integralność terytorialną suwalskiej wspólnoty wiernych z parafią w Augustowie, JE Najprzewielebniejszy Jakub - Arcybiskup Białostocki i Gdański podjął decyzję o włączeniu parafii Wszystkich Świętych w Suwałkach do Dekanatu Sokólskiego. Od 2022 r., w skład Okręgu Sokólskiego wchodzi zatem trzynaście parafii, na terenie których funkcjonują 22 świątynie.

Cerkiew w Suwałkach mieści się na cmentarzu przy ul. Zarzecze 6. Drewnianą świątynię wzniesiono w latach 1891 - 1892 r., na planie krzyża greckiego - na wysokim, murowanym fundamencie. Trójdzielne rozplanowanie przestrzenne cerkwi, z ozdobną dekoracją szalunkowej elewacji, nawiązuje do typowo rosyjskiego stylu architektury drewnianej. Zwieńczona jest jedną kopułą z ośmioramiennym krzyżem zaś we wnętrzu znajduje się  jednorzędowy ikonostas. Jej poświęcenia dokonał dziekan suwalski ks. prot. Leoncjusz Jankowski  8 września 1892 r. W maju 2003 r., obiekt wpisano do rejestru zabytków. W ostatnich latach, przy wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, świątynia przeszła kompleksowy remont, dzięki czemu jest obecnie zachowaną w doskonałym stanie perłą architektoniczną Suwalszczyzny i Podlasia.

Początki prawosławia na tych terenach, to czasy carskie. Na obszarze Suwałk funkcjonowały cztery cerkwie, z liczbą wiernych sięgającą bez mała 2 tysięcy. Zawiłości historyczne oraz czasy wojen sprawiły, iż obecnie jedyną prawosławną świątynią w mieście jest wspomniana drewniana cerkiew Wszystkich Świętych, która do 1940 r. funkcjonowała jako kaplica cmentarna. W 1956 r. otrzymała ona status cerkwi parafialnej samodzielnej parafii prawosławnej.

- Obecnie liczebność parafii w Suwałkach można porównać z Augustowem. Wspólnota liczy ok. 50 osób. W mieście mieszka i pracuje jednak duża grupa obcokrajowców, głównie Ukraińców, stąd też zdarza się, iż na świątecznych nabożeństwach w cerkwi gromadzi się znaczna liczba wiernych - powiedział o. Marek. 

- Jestem bardzo zadowolony z faktu, iż suwalska parafia została częścią Okręgu Sokólskiego. Od wielu lat, pełniąc posługę w Dąbrowie Białostockiej i Augustowie, jestem związany z Dekanatem Sokólskim. Jest to też duże ułatwienie w kwestiach typowo logistycznych - dojazdem na nabożeństwa i pełnieniem innych obowiązków duszpasterskich. Mam ponadto nadzieję, iż bliskość parafii Sokólszczyzny sprawi, że na parafialnym święcie - w pierwszą niedzielę po Pięćdziesiątnicy, przy Ołtarzu Najwyższego stanie większa liczba duchownych, przez co święto będzie miało bardziej radosny i podniosły charakter - dodał proboszcz.

W związku z powiększeniem Okręgu Sokólskiego o parafię w Suwałkach, o informacje na temat miejscowej wspólnoty wiernych rozszerzyliśmy także naszą stronę internetową, w zakładce "Dekanat". Serdecznie zapraszamy do odwiedzania naszej witryny.

 

Adam Matyszczyk

 

Script logo