Proboszcz parafii w Jurowlanach i Kruszynianach

  • ks. prot. Mirosław Łuciuk

    ks. prot. Mirosław Łuciuk

ks. prot. Mirosław Łuciuk

Urodził się 23 lutego 1972 r. w Sławatyczach. W 1987 r. wstąpił do Seminarium Duchownego w Warszawie, które ukończył w 1991 r. Przez kolejny rok kontynuował edukację w Wyższym Seminarium Duchownym w Jabłecznej. 6 lutego 1994 r. wstąpił w związek małżeński z Katarzyną Łopaciuk. W dniu 24 marca 1994 r. dekretem ówczesnego Biskupa Lubelskiego i Chełmskiego Abla został skierowany do pełnienia posługi duszpasterskiej w parafii św. Michała w Holeszowie. Z dniem 20 lipca 1994 r. zostały również powierzone mu obowiązki proboszcza w parafii św. Dymitra Sołuńskiego w Janówce. 10.02.1997 r. ks. Mirosław  został zwolniony dekretem z zajmowanych stanowisk. Z dniem 30 czerwca 1997 r., Arcybiskup Sawa przyjął Ks. Mirosława Łuciuka w skład kleru Diecezji Białostocko-Gdańskiej i mianował go proboszczem parafii  św. Anny w Kruszynianach. Po roku piastowania funkcji proboszcza w Kruszynianach przejął też obowiązki proboszcza parafii św. Jerzego w Jurowlanach. Funkcje te pełni do dnia dzisiejszego. Za swoją pracę na rzecz Cerkwi był wielokrotnie nagradzany. W 2016 r., Święty Sobór Biskupów Świętego Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego, za pracę dla dobra Cerkwi nadał ojcu Mirosławowi order św. Równej Apostołom Marii Magdaleny II stopnia.

Script logo