Proboszcz parafii w Nowym Dworze

  • ks. Dawid Sulima

    ks. Dawid Sulima

ks. Dawid Sulima

Urodził się 24 maja 1995 r., w Białymstoku. Po ukończeniu liceum ogólnokształcącego wstąpił do Prawosławnego Seminarium Duchowego, w którym kontynuował naukę do 2019 r. Zwieńczeniem edukacji była obrona pracy pt.: "szatan w różnych kulturach i tradycjach". 4 sierpnia 2019 r., wstąpił w związek małżeński z Julitą Sulima. Święcenia diakońskie (18 sierpnia 2019 r.) oraz kapłańskie (23 sierpnia 2019 r.) otrzymał z rąk Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego Jakuba. Od 1 września 2019 r. do 23 stycznia 2022 pełnił obowiązki wikariusza w parafii św. Mikołaja w Gdańsku. Od 24 stycznia 2022 r., mianowany został proboszczem parafii św. Mikołaja w Nowym Dworze. Za pracę dla dobra Cerkwi nagrodzony został: nabiedrennikiem (2021). 

Script logo