Proboszcz parafii w Ostrowiu Północnym

  • ks. mitrat Aleksander Klimuk

    ks. mitrat Aleksander Klimuk

ks. mitrat Aleksander Klimuk

Syn Olgi i Włodzimierza, urodził się 12 grudnia 1953 r. w Czeremsze. W latach 1960 - 68 uczęszczał do Szkoły Podstawowej w Czeremsze. Po jej ukończeniu kontynuował edukację w Prawosławnym Seminarium Duchownym w Warszawie. Będąc w seminarium, w latach 1969 - 73 ukończył Liceum Ogólnokształcące dla pracujących i złożył egzamin dojrzałości. Seminarium ukończył w 1974 r., wtedy też został przyjęty do Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, którą w 2004 r. ukończył z tytułem magistra teologii. W 1979 r., wstąpił w związek małżeński z Ludmiłą Grycuk. 21 września 1979 r., z rąk Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego Nikanora otrzymał święcenia diakońskie, natomiast 27 września - święcenia kapłańskie. W 1978 r. dekretem władyki Nikanora przyjęty został w skład członków kleru Diecezji Białostocko – Gdańskiej i mianowany psalmistą w parafii pw. św. Anny w Królowym Moście, a następnie w parafii pw. św. Aleksandra Newskiego w Sokółce. Od 12 maja 1982 r., jest proboszczem parafii Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny w Ostrowiu Północnym oraz katechetą w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Szudziałowie. Od 2005 r., mianowany został Kapelanem Ochotniczej Straży Pożarnej w Szudziałowie. Ks. Aleksander odznaczony został w 2002 r. i 2018 r. orderem św. Równej Apostołom Marii Magdaleny II stopnia a w 2009 i 2014 r. orderem świętych Cyryla i Metodego. W 2009 r., Święty Sobór Biskupów PAKP nagrodził ks. Aleksandra przywilejem noszenia mitry. 

Script logo