Proboszczowie parafii w Samogródzie

 • 1718-1744 – ks. prot. Michał Popławski
 • 1744-1763 – ks. prot. Józef Popławski
 • 1763-1769 – ks. prot. Cezary Suprunow
 • 1769-1788 – ks. prot. Grzegorz Popławski
 • 1788-1803 – ks. prot. Jan Kurianowicz
 • 1803-1808 – ks. prot. Eliasz Krupicki
 • 1808-1812 – ks. prot. Jan Knyszyński
 • 1812-1818 – ks. prot. Kazimierz Perowski
 • 1818-1844 – ks. prot. Grzegorz Krasowski
 • 1844-1865 – ks. prot. Julian Bałabuszewicz
 • 1865-1872 – ks. prot. German Tymiński 
 • 1872-1891 – ks. prot. Michał Zublewicz
 • 1891-1900 – ks. prot. Sergiusz Iwacewicz 
 • 1900-1901 – ks. prot. Paweł Makarewicz
 • 1901-1903 – ks. prot. Gerasim Teodorowicz
 • 1903-1914 – ks. prot. Dawid Jakobson
 • 1914-1918 – ks. prot. Jan Kołbuszewicz
 • 1914-1915 – ks. Ignacy Dobrowolski (p.o.)
 • 1919-1920 – ks. prot. Ioil Sosnowski – administrator  
 • 1928-1937 – ks. prot. Piotr Bek
 • 1934-1934 – ks. Antoni Niejcz  – ks. deleg.
 • 1935-1935 – ks. hieromnich Włodzimierz (Naumienko) – p.o. 
 • 1935-1937 – ks. hieromnich Jan ( Wedź) – p.o. duszpast. 
 • 1936-1937 – ks. Wiktor Sawicz – p.o. duszpast. 
 • 1937-1937 – ks. hieromich Arseniusz ( Baziaruk)
 • 1937-1942 – ks. prot. Wiaczesław Chalecki 
 • 1942-1944 – ks. prot. Piotr Miedzwiedziew 
 • 1944-1948 – ks. prot. Paweł Biełoboki 
 • 1948-1952 – ks. prot. Aleksander Mamczur
 • 1953-1954 – ks. prot. Anatol Bondar
 • 1954-1958 – ks. prot. Dymitr Stempkowski
 • 1958-1969 – ks. prot. Aleksander Mamczur
 • 1969-1971 – ks. prot. Anatol Konach
 • 1971-1986 – ks. prot. Mikołaj Wakułowicz
 • 1986-1990 – ks. Mirosław Kulik 
 • 1990-1999 – ks. prot. Sławomir Bołtryk 
 • 2000-2009 – ks. prot. Anatol Martyniuk
 • od 2009     – ks. prot. Adrian Charytoniuk
Script logo