Prośba o wsparcie remontu zabytkowej kaplicy w Jacznie

  • Foto: o. Piotr Hanczaruk

    Foto: o. Piotr Hanczaruk

Od grudnia ubiegłego roku parafia Zmartwychwstania Pańskiego w Jacznie realizuje remont kaplicy św. Niewiast Niosących Wonności (Żen Mironośnic), zlokalizowanej na miejscowym cmentarzu. To bardzo ważna inwestycja, przywracającą blask zabytkowej świątyni na Sokólszczyźnie. Ważna nie tylko dla ogółu społeczeństwa ale nade wszystko dla miejscowych parafian, którzy właśnie w tej kaplicy ocierali łzy po pożarze głównej parafialnej cerkwi i gdzie wznosili modlitwy o jej rychłą odbudowę. O wsparcie tej inwestycji, w przygotowanym przez TV Sokółka materiale filmowym, zwrócił się zarówno proboszcz wspólnoty, jak też przedstawiciele rady parafialnej. 

- Bardzo cieszy fakt, że proboszczowie dołożyli starań i tak znamienita kaplica odzyska swój wspaniały wygląd. Remont przebiega z wielkimi trudnościami, mam tu na myśli trudności finansowe. Parafia, po podzieleniu, jest mało liczna, stara. Pandemia sprawiła, iż dochody parafii kurczą się. Ludzi w naszej parafii ubywa. Prosiłbym wszystkich wiernych, oraz wszystkich ludzi, którym na sercu leży dobro Cerkwii Prawosławnej, o wsparcie finansowe, aby nasza parafia mogła wreszcie doprowadzić tę kapliczkę do świetności (...). Jak spłonęła cerkiew, czuliśmy się jak prawdziwe sieroty. Ta kaplica dodawała nam otuchy. Tutaj zaczęły być odprawiane nabożeństwa i tu ludzie się skupiali, mogli się tu pomodlić. Doprowadziło to do powstania motywacji do odbudowy cerkwi - mówił Paweł Łazuk, członek rady parafialnej.

- Dzięki błogosławieństwu abp Jakuba zostały pozyskane fundusze z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego, na remont tej kaplicy, poprzez złożenie wniosku w Lokalnej Grupie Działania Fundusz Biebrzański. Serdecznie wszystkim za to dziękuję. Pozyskana kwota dotacji wynosi 200 tys. zł. Po wyłonieniu wykonawcy te prace zostały wycenione na kwotę 250 tys. zł. Są to fundusze, które pozwolą wykonać generalny remont świątyni - od dachu poczynając, przez całe wnętrze, a także zagospodarowanie terenu wokół świątyni oraz terenu pomiędzy bramą wejściową a drzwiami cerkwi. Pozostała kwota czyli 50 tys. zł jest wkładem własnym naszej parafii (...). Pokornie proszę o to, by kto może wsparł naszą niewielką wspólnotę. Chciałbym dodać, iż oprócz tych 50 tys. zł. potrzebujemy też funduszy na wyposażenie świątyni, na ikonostas, panikadiło, kinkiety, żertwiennik, prestoł, ławki - czyli to wszystko, co tworzy miejsce do modlitwy wewnątrz świątyni. Pozyskane środki pozwolą na przeprowadzenie remontu do stanu gotowych ścian. Za wszystkie ofiary serdecznie wam dziękuję. Dziękuję też wszystkim, którzy do tej pory okazali swoje wsparcie - dobrym słowem, dobrą radą, jak też wsparciem finansowym - powiedział proboszcz ks. Piotr Hanczaruk.

Wsparcie finansowe można kierować na parafialne konto

Parafia Zmartwychwstania Pańskiego w Jacznie
16-200 Dąbrowa Białostocka
Jaczno 20
Konto bankowe: 03 8093 0000 0032 5187 2000 0010

Zorganizowana jest także zbiórka na portalu zrzutka.pl www.zrzutka.pl/z/kaplicajaczno

 

Adam Matyszczyk

Script logo