Przygotowania do Wielkiego Postu

  • Grafika: facebook.com/cerkiewjaczno

    Grafika: facebook.com/cerkiewjaczno

Nie słychać już w naszych świątyniach radosnych pieśni sławiących narodzenie Chrystusa, milkną też hymny mówiące o Chrzcie i Objawieniu Pańskim. Przed nami wielki post, kiedy to pokornie oczekiwać będziemy na chwalebne Zmartwychwstanie naszego Zbawiciela. Już od dziś - przez cztery kolejne niedziele, Cerkiew przygotuje nas do tego jakże ważnego okresu w życiu każdego wierzącego chrześcijanina.  
 
Pierwsza niedziela przygotowawcza do wielkiego postu poświęcona jest historii celnika i faryzeusza (05.II). Przypowieścią tą Cerkiew wskazuje na pokorę, jako niezbędny element drogi ku Bogu oraz pysze, która zawsze jawi się źródłem grzechu. Druga niedziela mówi o synu marnotrawnym (12.II). Płynąca zeń nauka wskazuje na bezkresne Boże miłosierdzie wszystkim grzesznikom, którzy świadomi swoich błędów z pokorą zwracają się ku Bogu. W niedzielę trzeciego tygodnia Cerkiew przypomina o nieuchronnym nadejściu sądu ostatecznego (19.II). Jest to też ostatni dzień przed świętem Zmartwychwstania Pańskiego, w którym można spożywać mięso, stąd też trzecia niedziela nazywana jest mięsopustną. W przededniu przypada zaś Sobota Rodzicielska - dzień szczególnej modlitwy za zmarłych. W ostatnią niedzielę przed Wielkim Postem Cerkiew uczy wiernych, iż warunkiem godnego przygotowania się do przeżywania postu, a co za tym idzie także święta świąt, jest darowanie sobie nawzajem przewinień (26.II). Po wieczornym nabożeństwie ma miejsce obrzęd przebaczenia win, dlatego też niedzielę tę, w której wspominane jest wygnanie Adama z Raju, zwie się niedzielą przebaczenia. Prócz głębokiej symboliki, czas ten ma też za zadanie przygotować ciało wiernych do skromnych posiłków, by już w trakcie Wielkiego Postu móc skupić się przede wszystkim na jego duchowych aspektach. W tym roku Wielki Post rozpoczyna się 27 lutego.
 
 
Adam Matyszczyk
Script logo