Ruch służbowy w Diecezji Białostocko-Gdańskiej i Dekanacie Sokólskim

  • Foto: Adam Matyszczyk

    Foto: Adam Matyszczyk

W dniu 17.01.2022 r., kancelaria arcybiskupia poinformowała o ruchu służbowym w Diecezji Białostocko-Gdańskiej. W Dekanacie Sokólskim - decyzją JE Najprzewielebniejszego Arcybiskupa Jakuba, proboszczem parafii św. Mikołaja w Nowym Dworze, z dniem 24.01 mianowany został ks. Dawid Sulima, dotychczasowy wikariusz parafii św. Mikołaja w Gdańsku. Ponadto, z dniem 17.01 ks. prot. Marek Kozłowski mianowany został proboszczem parafii Wszystkich Świętych w Suwałkach i tym samym przestał pełnić obowiązki wikariusza w parafii św. Jana Teologa w Dąbrowie Białostockiej. 

Zespół redakcyjny cerkiew-sokolka.pl pragnie gorąco podziękować o. Markowi za wieloletnią współpracę w dąbrowskiej parafii, zawsze życzliwe podejście, a nade wszystko za nieustającą modlitwę za nas grzesznych. Serdeczne gratulujemy też objęcia funkcji proboszcza w Suwałkach. Życzymy, by całą swą wiarę, siłę i energię przelał Ojciec na rzecz tej wspólnoty wiernych, w dalszym ciągu kontynuując budowę nowej cerkwi w Augustowie.
W Dekanacie Sokólskim pragniemy też serdecznie przywitać o. Dawida i z nadzieją na dobrą współpracę prosimy o codzienną modlitwę. Wierzymy, że będzie Ojciec kontynuował dzieło o. Józefa Sitkiewicza, tak jak on jednocząc nowodworską społeczność w imię chrześcijańskich wartości i we wspólnej drodze ku zbawieniu.

Ks. Dawid Sulima - urodził się 24 maja 1995 r., w Białymstoku. Po ukończeniu liceum ogólnokształcącego wstąpił do Prawosławnego Seminarium Duchowego, w którym kontynuował naukę do 2019 r. Zwieńczeniem edukacji była obrona pracy pt.: "szatan w różnych kulturach i tradycjach". 4 sierpnia 2019 r., wstąpił w związek małżeński z Julitą Sulima. Święcenia diakońskie (18 sierpnia 2019 r.) oraz kapłańskie (23 sierpnia 2019 r.) otrzymał z rąk Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego Jakuba. Od 1 września 2019 r. do 23 stycznia 2022 pełnił obowiązki wikariusza w parafii św. Mikołaja w Gdańsku. Od 24 stycznia 2022 r., mianowany został proboszczem parafii św. Mikołaja w Nowym Dworze. Za pracę dla dobra Cerkwi nagrodzony został: nabiedrennikiem (2021). 

 

Adam Matyszczyk

  • ks. Dawid Sulima

    ks. Dawid Sulima

  • ks. prot. mgr Marek Kozłowski

    ks. prot. mgr Marek Kozłowski

Script logo