Sami, własnymi rękami - cerkiew w Wierzchlesiu

  • Foto: Adam Matyszczyk

    Foto: Adam Matyszczyk

Własnymi siłami, przy niebiańskim patronacie Św. Jerzego, postawiliśmy w Wierzchlesiu kolejny krok przy upiększeniu naszej parafialnej cerkwi. Dzięki zaangażowaniu parafian mogliśmy podczas Boskiej Liturgii cieszyć się owocami naszego wspólnego dzieła. Nowy okład na Prestoł i nowy żyrandol w części ołtarzowej są kolejnymi namacalnymi znakami siły naszej wspólnoty. "Jeśli my tego nie zrobimy, może być tak, że już nikt tego nie zrobi..." – takimi słowami zmobilizowaliśmy się do rozpoczęcia kapitalnego remontu cerkwi.
 
Dzięki Bożej pomocy, zewnętrzny remont wraz z ogrodzeniem mamy już za sobą. We wnętrzu świątyni zostało nam jeszcze kilka pomysłów do zrealizowania. Są to przedsięwzięcia na etapie konsultacji. Planujemy wykonanie nowego żertwiennika i szafek w Ołtarzu. Naszym największym marzeniem jest pozyskanie działki przy cerkwi, na które mamy błogosławieństwo abp Jakuba i uporządkowanie placu wraz z zagospodarowaniem jego części na parking. Niestety nie wszystko jest zależne od nas, jednakże każdy kolejny krok daje satysfakcję i jeszcze większe chęci do dalszych działań. Może po nas przyjdą również tacy, którym troska o duchowość i estetykę cerkwi nie będzie obojętna. Daj Boże! Dzisiaj jesteśmy my i to do nas należy to zadanie. To silna wiara i przywiązanie do swojej świątyni prowadzi nas ku czynieniu dobra na każdej płaszczyźnie naszego życia. Wierzymy również w to, iż wszelkie trudności, które pojawiają się także w naszym posłuszaniju zostaną przezwyciężone. Gdzież jak w nie namodlonej świątyni, której patronem jest Św. Jerzy Zwycięzca, wznosić modlitwy o zwycięstwo dobra nad złem?
 
Chciałbym podziękować wszystkim zaangażowanym we wspólne prace przy naszej cerkwi. Dziękuję przede wszystkim naszym wiernym, którzy wnieśli materialny wkład w realizację pomysłów, wspólnie konsultowanych na naszych rozmowach po Boskiej Liturgii. Dziękuję Radzie Parafialnej, szczególnie w osobach starosty - Pana Mikołaja Lenkiewicza i zastępcy starosty - Pana Eugeniusza Lenkiewicza, za zorganizowane i kompetentne prowadzenie naszych projektów. Gorące podziękowania składam panom Konstantemu i Dariuszowi Kiszkiel za profesjonalność i dokładność przy technicznej stronie powstawania Prestołu. Podczas każdego nabożeństwa wznosimy modlitwy o zbawienie wszystkich. Niech dobry Bóg i Św. Jerzy błogosławią i wspomagają we wszelkich wyzwaniach ludzi dobrego serca. Bóg zapłać za wszystko.
 
 
o. Adrian Charytoniuk

 

Script logo