Samorządy wspomogą remont kaplicy w Jacznie

  • Foto: o. Piotr Hanczaruk

    Foto: o. Piotr Hanczaruk

Dobrą wiadomość dzisiejszego dnia otrzymali wierni i proboszcz parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Jacznie, którzy od grudnia ubiegłego roku prowadzą remont miejscowej cmentarnej kaplicy. Prace restauracyjne zabytkowej świątyni wspomogą zarówno samorządowcy z Powiatu Sokólskiego, jak też gminy Dąbrowa Białostocka.

Podczas dzisiejszej XXXVIII sesji Rady Powiatu Sokólskiego, jednogłośnie podjęto uchwałę w sprawie udzielenia Parafii Zmartwychwstania Pańskiego w Jacznie, dotacji na ten cel. Kwota 41 436,90 zł ma posłużyć na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy kaplicy. Zarząd Powiatu, dokonując oceny wniosku, uwzględnił wartość historyczną zabytku oraz stan jego zachowania i w ocenie organu, wsparcie prac konserwatorskich świątyń jest ze wszech miar uzasadnione i konieczne.

"Parafia w Jacznie jest bardzo małą parafią, liczy ok. 200 wiernych. O jakość zabytku, renowację i rekonstrukcję kaplicy zabiegał ksiądz proboszcz od bardzo dawna i uzyskał pieniądze z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Jesteśmy przekonani, że ksiądz proboszcz jest bardzo sprawnym administratorem tej parafii, jest bardzo zaangażowany w wiele przedsięwzięć. Wartość artystyczna, historyczna i kulturowa tej kaplicy jest niekwestionowana” - powiedział Starosta Sokólski Piotr Rećko (cyt. sokolka-powiat.pl)

„Jest to bardzo ważna inwestycja dla zachowania kulturowości, ciągłości pamięci o naszych przodkach”- dodał Wicestarosta Jerzy Białomyzy (cyt. sokolka-powiat.pl)

Podjęte przez parafię dzieło wspomógł też dąbrowski samorząd. Stosowną uchwałę podjęli radni podczas marcowej XXV Sesji Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej. Z przyznanej kwoty 20 tys. zł, wykonana zostanie instalacja odgromowa, elektryczna oraz oświetlenie zewnętrzne kaplicy.

- Bardzo się cieszymy, że tak mała parafia może dokonać tak wielkiego dzieła. Tym bardziej cieszymy się, że władze powiatu i gminy doceniają starania parafii. Jest to wspólne tworzenie naszej historii i dbanie o dziedzictwo przodków. Dzięki przyznanym funduszom możemy wykonać więcej prac niż zaplanowaliśmy. Chodzi m.in o zewnętrzne oświetlenie kaplicy. W imieniu swoim i naszej wspólnoty przekazuję słowa ogromnej wdzięczności Staroście Sokólskiemu Piotrowi Rećko, Wicestaroście Jerzemu Białomyzemu i całej Radzie Powiatu, a także Burmistrzowi Arturowi Gajlewiczowi i całej Radzie Gminy - powiedział proboszcz ks. Piotr Hanczaruk.

Specjalne podziękowania o. Piotr skierował też w przygotowanym materiale filmowym

Adam Matyszczyk

Script logo