Spotkanie zarządu Bractwa Św. Spirydona

  • Foto: Adam Matyszczyk

    Foto: Adam Matyszczyk

22 lutego 2023 r., po wieczornym nabożeństwie w cerkwi św. Aleksandra Newskiego w Sokółce, odbyło się spotkanie zarządu Bractwa Św. Spirydona z Tremituntu. Zarząd, wraz z ciałami statutowymi organizacji oraz opiekunami duchowymi, podsumował mijający rok oraz planował działania na najbliższy okres. Wśród cyklicznych przedsięwzięć zaplanowano m.in. organizację urodzin Bractwa i pikniku na zakończenie wakacji. Odbędzie się też doroczna piesza pielgrzymka na Św. Górę Grabarkę. Na jesień zaplanowano walne zgromadzenie oraz wybór władz na kolejną kadencję. O wszystkich wydarzeniach organizowanych przez bractwo będziemy informowali na łamach naszego portalu.    

 

Adam Matyszczyk

Script logo