Światowe Dni Młodzieży Prawosławnej

  • Foto: Uczestnicy ŚDMP

    Foto: Uczestnicy ŚDMP

Z błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy, Metropolity Warszawskiego i Całej Polski w dniach 10-12 lutego 2023 r. w Warszawie odbyły się obchody Światowego Dnia Młodzieży Prawosławnej. W przedsięwzięciu wzięło udział 360 uczestników, z czego 60 to goście zza granicy. W tym zacnym gronie nie zabrakło też młodzieży z Sokólszczyzny.

Obchody rozpoczęły się późnym, piątkowym popołudniem. W Centrum Edukacji Leśnej w Celestynowie odbył się wieczór kulturalny. Uczestnicy mogli obejrzeć spektakl “Droga do raju” w wykonaniu teatru “ZaTopieni w historii” oraz wysłuchać tradycyjnych pieśni ludowych w wykonaniu zespołu Żemerwa.

Sobotni poranek zaczął się od zwiedzania ciekawych miejsc na mapie Warszawy. Po południu młodzież udała się na koncert, gdzie mogła wysłuchać chóru z Gruzji “Rikhi”. Największym zainteresowaniem cieszył się koncert zespołu Enej. Następnie odbyło się spotkanie teologiczne w formie “100 pytań do…”. Każda chętna osoba miała możliwość zadania pytania, na które odpowiadali zaproszeni goście. Sobotnie modlitwy wieczorne odbyły się w cerkwi św. Jana Klimaka na Woli. Młodzież miała tam okazję zobaczyć wystawę ręczników ludowych zorganizowaną w ramach projektu pt. “Chwalmy Boga Tradycjami Naszych Przodków”.

Kulminacyjnym punktem obchodów była niedzielna Boska Liturgia celebrowana przez Jego Eminencję, Wielce Błogosławionego Sawę, Prawosławnego Metropolitę Warszawskiego i Całej Polski, Ich Ekscelencje: Arcybiskupa Bielskiego Grzegorza, Biskupa Supraskiego Andrzeja oraz Biskupa Siemiatyckiego Warsonofiusza. Na zakończenie młodzież, duchowieństwo oraz władycy udali się na wspólny obiad.

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji Światowych Dni Młodzieży Prawosławnej 2023. Szczególne podziękowania kierujemy w stronę naszego opiekuna duchownego - ks. Łukasza Ławreszuka za organizację, opiekę oraz możliwość uczestniczenia w obchodach.

 

Natalia Karpik

Script logo