Święto parafialne w Augustowie

  • Foto: Adam Matyszczyk

    Foto: Adam Matyszczyk

Wniebowstąpienie Pańskie jest świętem parafialnym w Augustowie. Choć przypadające na miniony czwartek, od wielu lat celebrowane w następującą świąteczną niedzielę. Nie inaczej było też i w tym roku. Od wczesnych godzin porannych wierni niewielkiej augustowskiej wspólnoty wznosili modlitwy o zdrowie i pomyślność na kolejny rok, ale też o szybkie ukończenie budowy nowej, pięknej świątyni.

Świąteczną Boską Liturgię sprawował proboszcz parafii ks. Marek Kozłowski. W duchowym pouczeniu proboszcz przybliżył zebranym istotę święta Wniebowstąpienia Pańskiego, objaśniając jego znaczenie i umiejscowienie w ewangelicznych wydarzeniach z życia Chrystusa oraz jego uczniów.

- Serdecznie pozdrawiam was wszystkich i dziękuję że jesteście, że świętujemy razem - choć skromnie. Mam nadzieję, że niebawem dane nam będzie świętować w nowej cerkwi, a wówczas będziemy mogli zapraszać i więcej osób i pielgrzymów i duchowieństwa. Cieszę się jednak, że dziś jesteście, wszystkiego dobrego - powiedział na zakończenie ks. Marek.

Po przerwie zimowej prace przy budowie świątyni wznowiono w marcu. W ciągu całego ubiegłego roku, na fundamentach powstały mury cerkwi, dzwonnica oraz elementy żelbetonowe - konkretnie łuki, w części środkowej i ołtarzowej, mające za zadanie podtrzymanie konstrukcji oraz jej swoiste zwieńczenie. Plan na ten rok zakłada przede wszystkim izolację i pokrycie całego dachu, tak by woda opadowa nie dostawała się do wnętrza budynku oraz by nie spływała po ścianach, a kierowana była zaprojektowanymi rynnami ku ziemi. To pozwoli też na rozpoczęcie prac w środku świątyni. Piękną acz bardzo skomplikowaną konstrukcję pokrycia nawy głównej wieńczy już krzyż, podarowany augustowskiej wspólnocie przez białostocką parafię Hagia Sophia, a cały budynek nabrał charakterystycznych i unikalnych kształtów prawosławnej świątyni. Szczęśliwie udało się już wstępnie wykończyć budynek plebanii, dzięki czemu proboszcz może na bieżąco nadzorować budowę i sam brać w niej czynny udział. 

Postępy w budowie augustowskiej cerkwi można śledzić na stronie internetowej parafii

Ludzka logika wskazuje, iż budowa nowej cerkwi, budowa od podstaw, dla parafii liczącej zaledwie kilkudziesięciu wiernych, jest zadaniem z kategorii niemożliwych lub co najmniej bardzo, bardzo trudnych. Jednak czymże jest logika w odniesieniu do miłości Bożej i miłości międzyludzkiej. Właśnie z niej zrodziła się inicjatywa akcji wspólne dzieło, dzięki któremu na konto parafii wpłynęły znaczne środki pieniężne z przeznaczeniem na budowę. Nieocenione są też ofiary składane przez wiernych, turystów i wszystkich, komu bliskie jest prawosławie. 

Zachęcamy wszystkich ludzi dobrej woli do wspierania budowy. Parafianie serdecznie dziękują za każda ofiarę a proboszcz zapewnia o nieustającej modlitwie za wszystkich ofiarodawców.

Parafia Prawosławna Wniebowstąpienia Pańskiego w Augustowie
ul. Rynek Z. Augusta 4, 16-300 Augustów

Bank Spółdzielczy w Sokółce
Nr konta: 32 8093 0000 0030 4498 2000 0010

Adam Matyszczyk

Script logo