Święto parafialne w Jacznie

  • Foto: Adam Matyszczyk

    Foto: Adam Matyszczyk

Dziś, w trzeci dzień święta Paschy, duchowni okręgu sokólskiego po raz pierwszy spotkali się na uroczystościach święta parafialnego. Stając licznie przy Ołtarzu Najwyższego Boga pozdrowili się słowami o Zmartwychwstałym Chrystusie i sprawując następnie Boską Liturgię, wspólnie odmówili modlitwę przed przyjęciem Najświętszych Darów.

"Wierzę, Panie, i wyznaję, że Ty jesteś zaprawdę Chrystusem, Synem Boga Żywego, który przyszedł na świat zbawić grzeszników, z których ja jestem pierwszym. Wierzę także, że to jest przeczyste Ciało Twoje i to jest najczcigodniejsza Krew Twoja. Błagam zatem Ciebie, zlituj się nade mną i odpuść mi moje grzechy dobrowolne i mimowolne, które popełniłem słowem lub uczynkiem, świadomie i nieświadomie, oraz uczyń mnie godnym, abym wolny od osądzenia stał się uczestnikiem przeczystych Twych Tajemnic, na odpuszczenie grzechów i życie wieczne. Amen. Przyjmij mnie dzisiaj, Synu Boży, jako uczestnika mistycznej Twojej Wieczerzy, gdyż nie zdradzę Twoim wrogom tajemnicy, ani też nie pocałuję Ciebie jak Judasz, lecz jak łotr wyznaję Ciebie: Wspomnij mnie, Panie, w królestwie Twoim. Panie, niech uczestnictwo w świętych Twych Tajemnicach nie będzie mi na sąd lub potępienie, lecz na uzdrowienie duszy i ciała" - wybrzmiewają słowa owej modlitwy, podczas każdej Liturgii Eucharystycznej. Dziś odmówili ją: ks. prot. Wiktor Tetiurka z Dąbrowy Białostockiej, ks. prot. Adrian Charytoniuk z Samogródu, ks. Łukasz Ławreszuk z Sokółki, ks. Dawid Sulima z Nowego Dworu, ks. Timofiej Nozdrin z parafii św. Mikołaja w Białowieży oraz proboszcz miejscowej wspólnoty wiernych ks. Piotr Hanczaruk. 

Paschalnie pozdrawiali się dziś nie tylko parafianie, ale i przybyli na nabożeństwo goście: burmistrz Dąbrowy Białostockiej Artur Gajlewicz, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej Łukasz Owsiejko, a także księża Kościoła rzymskokatolickiego ks. dziekan Andrzej Horaczy z Dąbrowy Białostockiej oraz ks. kanonik Wojciech Ejsmont z Siderki.

W słowie skierowanym do zgromadzonych o. Łukasz mówił o wielkiej radości jaka płynie ze święta Zmartwychwstania Pańskiego, szczególnie tu - w Jacznie, gdzie jest to dodatkowo święto parafialne. Wierni powinni czerpać z tej radości siłę i emanować nią na innych ludzi. Duchowny zwrócił też uwagę na uczestnictwo w nabożeństwie władz samorządowych i księży, co jest świadectwem i wyznacznikiem bardzo dobrej i godnej naśladowania współpracy z parafią.  

Wszem wobec oznajmiano nowinę o zmartwychwstaniu także na zewnątrz cerkwi, podczas świątecznej procesji. Uczynił to też proboszcz, dziękując wszystkim za uczestnictwo we wspólnej modlitwie.

 

Adam Matyszczyk

Script logo