Święto parafialne w Kruszynianach

  • Foto: o. Marek Kozłowski, Paulina Łuksza

    Foto: o. Marek Kozłowski, Paulina Łuksza

7 sierpnia Cerkiew wspomina wydarzenie zaśnięcia św. Anny. Dzień ów jest parafialnym świętem wspólnoty wiernych w Kruszynianach. Uroczystości Małej Paschy - w pięknej murowanej cerkwi, położonej na miejscowej nekropolii, rozpoczęły się Molebnem z Małym Poświęceniem Wody. Sprawowanej następnie Boskiej Liturgii przewodniczył ks. mitrat Aleksander Klimuk w asyście ks. prot. Jarosława Grygiewicza, ks. prot. Marka Kozłowskiego oraz ks. prot. Adriana Charytoniuka. Nabożeństwa okraszał śpiewem chór pod kierownictwem Jolanty Horosz.

W duchowym pouczeniu o. Adrian przybliżając wiernym życie św. Anny, wskazywał Ją jako wzór pokory, który powinni naśladować również współcześni chrześcijanie. W kontekście ewangelicznej przypowieści o nakarmieniu pięciu tysięcy ludzi pięcioma chlebami i dwoma rybami, duchowny wskazywał, iż właśnie takim pokarmem powinno być dla nas Słowo Boże oraz Eucharystia.

Po świątecznej procesji głos zabrał także proboszcz o. Mirosław Łuciuk, dziękując wszystkim zgromadzonym za wspólną modlitwę.

 

Ks. prot. Marek Kozłowski

Script logo