Święto parafialne w Kruszynianach

  • Foto: Filip Wołosiuk, Aleksandra Kiszkiel

    Foto: Filip Wołosiuk, Aleksandra Kiszkiel

Cerkiew prawosławna uspienijem (zaśnięciem) nazywa odejście człowieka do wieczności. 7 sierpnia przypada uspienije św. Anny i tego dnia wspomina się jej ziemskie życie oraz zasługi dla rodzaju ludzkiego. Każda Boska Liturgia kończy się wymienieniem prarodziców Joachima i Anny, którzy są przykładem pokory i bezwzględnego oddania Stwórcy. Choć wiele wycierpieli, nigdy nie zwątpili w Najwyższego i siłę modlitwy, dzięki czemu Bóg darował im córkę - Bogurodzicę, którą z wdzięcznością oddali Bogu na służbę. W dekanacie sokólskim św. Anna jest patronką cerkwi w Kruszynianach. Tu każdego roku spieszą wierni, aby pomodlić się, podziękować Bogu za wszystkie dary i prosić o pomyślną przyszłość.

Dzisiejszego dnia ludzie zapełnili cerkiew i przyległy cmentarz. Uroczystości rozpoczął Molebien z Małym Poświęcenie Wody, po którym odsłużona została Boska Liturgia, której przewodniczył ks. mitrat Józef Sitkiewicz z Nowego Dworu w asyście: ks. mitrata Aleksandra Klimuka z Ostrowia Północnego, ks. prot. Jarosława Grygiewicza z Kuźnicy, ks. prot. Justyna Jaroszuka z Krynek, ks. prot. Adriana Charytoniuka z Samogródu i ks. Łukasza Ławreszuka z Sokółki. Krestnyj chod trzykrotnie okrążył cerkiew, zatrzymując się przy grobie śp. o. Rafała Czystkowskiego - niegdysiejszego proboszcza. Następnie odczytano 4 fragmenty Św. Ewangelii głosząc dobrą nowinę otaczającemu światu. Z duchowym pouczeniem do wiernych zwrócił się o. Justyn Jaroszuk. Kaznodzieja przytoczył słowa dzisiejszej Ewangelii i historię Joachima i Anny, których wiara powinna być przykładem dla nas wszystkich. Pozdrowił również wszystkie Anny, świętujące dziś dzień pamięci swojej patronki. Na zakończenie gospodarz o. Mirosław Łuciuk wyraził wdzięczności duchowieństwu, władzom samorządowym, służbom mundurowym i wszystkim zebranym za obecność i wspólną modlitwę.

Pierwsza drewniana świątynia została tu wzniesiona w 1829 r., na cmentarzu założonym na przełomie XVII i XVIII w. Różne były uwarunkowania historyczne, lecz św. Anna otaczała opieką lud boży. Czasami władze administracyjne zmieniały granice parafii. I tak kruszyniańska parafia stała się filią kryńskiej. W latach 1977-79 świątynię gruntownie wyremontowano, a w 1981 r. erygowano ją jako samodzielną parafię. Rok 1983 to wielkie nieszczęście. Pożar doszczętnie strawił miejscową cerkiew. Wysiłkami wiernych, w latach 1984-85 wybudowano nową, murowaną świątynię. W roku 2015 przeprowadzono jej generalny remont.

 

Filip Wołosiuk
Aleksandra Kiszkiel

Script logo