Święto parafialne w Nowym Dworze

  • Foto: Adam Matyszczyk

    Foto: Adam Matyszczyk

Kolejnym majowym świętem, tak ważnym dla miejscowej - nie tylko prawosławnej społeczności, jest dzień wspomnienia św. Mikołaja - biskupa Miry Licejskiej. Wielu z tych, którzy wczoraj uczestniczyli w nabożeństwach w Dąbrowie Białostockiej, dziś ponownie poświęciło dzień na ubogacenie duchowe. Tym razem wierni spotkali się w Nowym Dworze, gdzie modlitewnie wspominano właśnie św. Mikołaja - patrona tamtejszej świątyni i parafii. 

Uroczystej Boskiej Liturgii przewodniczył ks. mitrat Aleksander Klimuk w asyście większości duchownych okręgu sokólskiego.

Z duchowym przesłaniem zwrócił się do wiernych ks. Piotr Hanczaruk. 

- Dziś zebraliśmy się, ponieważ Cerkiew przypomina nam wydarzenie przeniesienia relikwii św. Mikołaja. Zauważmy jednak fakt, iż spotykamy się dla wspomnienia wydarzenia, które było wiele setek lat temu i nadal jest dawane nam jako przykład. Na relikwiach świętego w dalszym ciągu - rok rocznie dokonuje się cud wydzielania się mirra. Zauważmy, że wszystko co tyczy się świętych, wszystko co dotyczy ich życia, jest wspominane przez wieki i niezmiennie do tego powracamy, natomiast to co dotyczy dnia dzisiejszego, bywa albo szybko zapominane, albo wspominane bardzo płytko (...). Dziś drodzy bracia i siostry Cerkiew daje nam przykład św. Mikołaja Cudotwórcy, ale daje nam też wiarę i Słowo Boże, które jest niezmienne i z którego każdy - żyjący dziś i żyjący setki lat temu, czerpali siłę i starali się żyć w nim w zgodzie (...). Każdy czas jest dobry dla naszej przemiany. Każdy czas i każda godzina naszego życia jest dobra do walki ze złem - tylko musimy tego chcieć. Musimy uświadomić sobie tylko co jest naszym niezmiennym lekarstwem, a jest nim nauka Cerkwi i Święta Eucharystia - pouczał.

Zwieńczeniem uroczystości tradycyjnie była procesja, podczas której po raz kolejny pozdrawiano się słowami Chrystos Woskresie oraz wygłaszano mnogoletstwija za hierarchów Cerkwi, państwo i jego władze oraz za parafię, proboszcza, wiernych i wszystkich obecnych na uroczystości.

 

Adam Matyszczyk

Script logo