Święto parafialne w Nowym Dworze

  • Foto: Adam Matyszczyk

    Foto: Adam Matyszczyk

Św. Mikołaj - Arcybiskup Myr Licyjskich, jest jednym z najbardziej czczonych świętych w Cerkwi prawosławnej. Należny honor oddaje mu również Kościół rzymskokatolicki. Przypisuje się mu orędownictwo przy uzdrowieniach, modlą się doń podróżujący oraz będący w wyjątkowo trudnej sytuacji materialnej. Cudotwórca jest patronem wdów i sierot oraz pomaga wiernym mającym problemy rodzinne. Wiele świątyń na całym świecie konsekrowano poświęcając je właśnie Św. Mikołajowi. Na Sokólszczyźnie poświęcona jest mu cerkiew w Nowym Dworze, gdzie rok rocznie w dzień wspomnienia patrona wznoszona jest żarliwa modlitwa. 

Tegoroczne uroczystości rozpoczęły się molebnem z oświęceniem wody. Sprawowanej następnie Boskiej Liturgii przewodniczył ks. mitrat Aleksander Klimuk z Ostrowia Północnego, wraz z ks. prot. Jarosławem Grygiewiczem z Kuźnicy, ks. prot. Wiktorem Tetiurką z Dąbrowy Białostockiej, ks. prot. Markiem Kozłowskim z Augustowa, ks. Piotrem Hanczarukiem z Jaczna, ks. Łukaszem Ławreszukiem z Sokółki, ks. Dariuszem Sulimą z Gródka oraz miejscowym proboszczem ks. Dawidem Sulimą.

Tradycją modlitwy w dzień parafialnego święta nowodworskiej wspólnoty wiernych jest obecność nań duchownych Kościoła rzymskokatolickiego oraz przedstawicieli władz samorządowych, służb mundurowych i instytucji. Nie inaczej było też dziś, a podziękowania za doznane łaski i prośby o pomyślność i pokój wznosili: ks. kanonik Jan Trochim, ks. kanonik Wojciech Ejsmont, ks. dziekan Andrzej Horaczy, wójt gminy Nowy Dwór Andrzej Humienny, zastępca komendanta Placówki Straży Granicznej w Nowym Dworze por. SG Paweł Piekarski, komendant miejscowej OSP Jan Tarasewicz wraz z pocztem sztandarowym oraz przewodniczący Bractwa Cerkiewnego Św. Spirydona Daniel Szczurko. 

Okolicznościowe kazanie wygłosił o. Marek. Przytaczając po krótce żywot św. Mikołaja, stawiał go jako wzór chrześcijańskich cnót i głębokiej wiary. Mówił też o potrzebie modlitwy do czczonego dziś świętego - wielkiego cudotwórcy i orędownika przed Bogiem. Duchowny przytoczył też kilka fragmentów modlitw ku św. Mikołajowi. 

Zwieńczeniem uroczystości tradycyjnie była procesja, podczas której odczytawszy cztery fragmenty Ewangelii, po raz kolejny pozdrawiano się słowami Chrystos Woskresie. Wygłaszanym następnie pozdrowieniom i życzeniom długich lat życia hierarchom Cerkwi, Ojczyźnie i jej władzom zwierzchnim i samorządowym, wojsku i służbom mundurowym, wspólnocie parafialnej, proboszczowi, wiernym i wszystkim obecnym, miejscowy chór wtórował donośnym mnogaja leta. 

 

Adam Matyszczyk

Script logo