Święto parafialne w Siderce

  • Foto: Adam Matyszczyk

    Foto: Adam Matyszczyk

W dekanacie sokólskim - pośród malowniczego krajobrazu wsi Siderka, w otoczeniu krzyży nagrobków, stoi skromna acz zadbana, murowana kapliczka. Dla niezbyt licznego grona parafian, nabożeństwa sprawowane są tu dwa razy w miesiącu. Raz do roku jednak miejsce to tętni życiem, a zarówno wnętrze cerkwi jak i okalający ją plac, zapełniają się wiernymi. Parafianie, ludzie korzeniami rodzinnymi związani z tym miejscem, jak też ci, których przodkowie spoczywają na miejscowym cmentarzu, zaproszeni goście... wszyscy gromadzą się w modlitewnej atmosferze, by wspomnieć patrona świątyni, św. proroka Jana Chrzciciela. 

Już od wczesnych godzin porannych przyjezdni mogli poświęcić groby swoich bliskich. Liturgicznym uroczystościom, sprawowanym przy ołtarzu polowym, przewodniczył dziekan okręgu sokólskiego ks. mitrat Włodzimierz Misiejuk. Towarzyszyli mu: ks. prot. Jarosław Grygiewicz z Kuźnicy, ks. prot. Wiktor Tetiurka z Dąbrowy Białostockiej, ks. prot. Jan Kiryluk z parafii św. Eliasza na białostockich Dojlidach, ks. prot. Aleksy Petrovski ze Zwierek, ks. Dariusz Sulima z białostockiej parafii Hagia Sophia, ks. Sylwester Klebus z Juszkowego Grodu oraz miejscowy proboszcz ks. Piotr Hanczaruk.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in.: proboszcz miejscowej parafii rzymskokatolickiej ks. kanonik Wojciech Ejsmont, wicestarosta powiatu sokólskiego Jerzy Białomyzy, przedstawiciel Wójta Gminy Sidra Łukasz Czyżewski oraz z-ca komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Dariusz Kazimierz Łukaszewicz.

Przy pięknej słonecznej pogodzie, zebrani mogli wysłuchać duchowego pouczenia, w którym o. Dariusz mówił o czczonym dziś świętym, jego życiu, wierze i roli jako tego, który przygotował drogę Jezusowi Chrystusowi. Duchowy stawiał św. Jana jako przykład dla każdego wierzącego, nawet teraz w naszych odległych od narodzin św. Jana czasach.

- Drodzy bracia i siostry wiele możemy zaczerpnąć z tej postawy Janowej. Jest on wzorem cnót, które każdego z nas mogą uczynić lepszym chrześcijaninem. Pokazuje jak miłować Boga, jak oczyszczać swoje serce by przygotowywać się do Jego przyjścia. Pokazuje jak swoimi czynami autentycznie miłować Boga - pouczał duchowny.

Zwieńczeniem uroczystości była procesja, po której głos zabrał także o. Włodzimierz.

- Długo mówił nie będę, bo wszyscy już z pewnością spiekliście się na słońcu. Dzisiejsze święto mówi jeszcze o jednej rzeczy, o której warto pamiętać każdemu z nas. Zazwyczaj podkreślamy wiarę Zachariasza i Elżbiety - rodziców św. Jana Chrzciciela. Ale był moment, kiedy Zachariasz, dowiedziawszy się od Archanioła o mającej być w jego rodzinie radości, zwątpił. Powiedział, że już jesteśmy za starzy. Dzisiejszy dzień to wspomnienie właśnie takiego naszego ludzkiego bytowania, między wiarą i niewiarą, między wiarą i zwątpieniem (...). Nasza wiara bardzo często gdzieś odpływa, pod wpływem skwaru, wiatru, burzy - zaczynamy wątpić i podupadać. Zachariasz był przecież człowiekiem wielkiej wiara ale i on zwątpił. My wychodząc ze świątyni prośmy więc Najwyższego, by na każdy dzień naszego życia dawał nam wiarę silniejszą aniżeli miał ojciec św. Jana Chrzciciela, wiarę, która nie poddaje się burzy i wiatrowi, wiarę, która nigdy nie wątpi. Jeżeli będziemy mieć taką wiarę, wszystko na tym świecie pokonamy. Życzę wszystkim zdrowia i wszystkiego dobrego - powiedział ks. dziekan.

Każdego roku to miejsce zmienia się na lepsze. Proboszcz wraz z parafianami dbają o to co zastali, ale i sami nie ustają w staraniach upiększenia ich parafialnej kapliczki. W ciągu kilku ostatnich lat gruntownie wyremontowano cerkiewkę we wnętrzu oraz na zewnątrz, wykonano nowy ikonostas, pomalowano też dach, wieńcząc go dwiema złocistymi kopułami. Zabezpieczony przed warunkami atmosferycznymi został też mur okalający cmentarz. Do historii przeszły też wizyty abp Jakuba, który odwiedził tę maleńką parafię w 2016 r. i w 2019 r., dokonując poświęcenia cerkwi po remoncie oraz wspomnianego ikonostasu, ikon i kopuł. Ostatnimi czasy posadzono też kilkadziesiąt iglaków, które w przyszłości stworzą zacienioną alejkę prowadzącą od bramy do głównego wejścia. Wiadomo też, iż już niebawem na całej długości muru przy asfaltowej drodze, wybudowany zostanie parking z kostki brukowej, a zadanie to zostanie zrealizowane przy współpracy z Urzędem Gminy Sidra. Proboszcz - o. Piotr wielokrotnie podkreślał, iż wszystkie działania i widoczne ich efekty to przede wszystkim rezultat współpracy z samorządem gminnym i powiatowym oraz zasługa samych parafian, którzy chętnie wspomagali wszelkie prace ale wychodzili też z własnymi inicjatywami. Za to wszystko składa dziś gorące podziękowania, zapewniając o nieustającej modlitwie.

 

Adam Matyszczyk

Script logo