Święto parafialne w Sokółce

  • Foto: Adam Matyszczyk

    Foto: Adam Matyszczyk

W Polsce jest wiele cerkwi poświęconych Bogurodzicy, ewangelistom, prorokom czy też innym świętym, lecz tylko dwie, w których dzień wspomnienia św. Aleksandra Newskiego ma szczególną oprawę i gdzie na wspólnej modlitwie spotykają się setki wiernych. Pierwszym jest katedra w Łodzi, drugim zaś cerkiew w Sokółce. Wielu, odłożywszy na dalszy plan codzienne obowiązki, z różnych stron województwa przybyło wczoraj do miejscowej świątyni, by współuczestniczyć w Boskiej Liturgii, której przewodniczył zwierzchnik Diecezji Białostocko-Gdańskiej abp Jakub.

Już od wczesnych godzin porannych świątynia wypełniała się wiernymi a świeczniki płonącymi świecami – symbolem żarliwej modlitwy. Kwadrans przed 10, przy donośnym akompaniamencie dzwonów, uroczysta procesja przeszła ulicami miasta, by dostojnie i z należytym szacunkiem przywitać arcypasterza. U bram cerkwi, prócz młodzieży, arcybiskupa przywitała też delegacja Urzędu Miejskiego w Sokółce na czele z z-cą burmistrza Adamem Kowalczukiem oraz przewodniczący Rady Miasta Piotr Bujwicki, dziękując w imieniu całej społeczności miasta za wizytę i duchową opiekę. Tradycyjnie już, u progu świątyni chlebem i solą przywitał władykę starosta cerkiewny Jan Turko oraz proboszcz, ks. mitrat Włodzimierz Misiejuk.

Niecodziennie się zdarza, by Boską Liturgię w sokólskiej cerkwi sprawował zwierzchnik diecezji w asyście dwunastu duchownych. Ta niezwykła atmosfera była wszechobecna, zarówno zewnątrz cerkwi, jak i na okalającym świątynię placu, zwłaszcza, że modlitwę okraszał specjalnym archijerejskim śpiewem chór, pod kierownictwem dyrygenta - lektora Daniela Grygiewicza. Wierni mogli też obejrzeć wystawę pt. "Modlitwa w drodze", wyeksponowaną w ramach sokólskich "Dni kultury chrześcijańskiej". 

Duchowe pouczenie przygotował ks. mitrat Aleksander Klimuk. W obszernych słowach przybliżył on historię życia księcia Aleksandra Newskiego, artykułując jego niezwykłe cechy charakteru, które zdaniem kaznodziei są uniwersalne także i we współczesności.

Po uroczystej procesji, z przesłaniem do wiernych zwrócił się abp Jakub. Odnosząc się do słów kazania o. Aleksandra, władyka w prosty sposób odpowiadał zgromadzonym za trudne i zawiłe pytanie czym jest świętość. 

- Świętym jest ten, który w swoim życiu zrealizował dzieło swojego zbawienia. Jeśli zrealizował dzieło swojego zbawienia osiągnął stan świętości. Dlatego świętych jest dużo. Nie wszyscy są kanonizowani. Kanonizacja jest bowiem ukazaniem danego świętego za wzór. Kanonizacja nie czyni zwykłego człowieka świętym i nic też w momencie kanonizacji nie zmienia się z daną osobą, którą kanonizujemy. Kanonizacja właściwie polega na stwierdzeniu że ten człowiek swoim życiem osiągnął stan świętości (...). Każdy naród chce żeby dany święty był bardziej związany z danym narodem. Bardzo często możemy się np. spotkać ze stwierdzeniem, że Bogurodzica jest taką szczególną orędowniczką ich narodu. Czy będziemy w Grecji, czy będąc w Gruzji - często to usłyszymy. Ale także i w Polsce to usłyszymy. Każdy naród chciałby mieć danego świętego jakby dla siebie. To jest szukanie partykularnych elementów w tej świętości. Natomiast musimy wiedzieć, iż świętość jest uniwersalna. Każdy święty jest nim dlatego że realizował swoje zbawienie i dążył do jedności z Bogiem. Dla świętości nie ma granic, nie ma też przynależności narodowej. Apostoł Paweł pięknie mówił, że w Chrystusie nie ma już ani Żyda ani Greka a wszyscy są Chrystusowi. Ten, który służy Bogu, który realizuje dzieło swojego zbawienia, chce być obywatelem Królestwa Niebieskiego i nie buduje królestwa tu na ziemi - mówił. W dalszej części hierarcha odniósł te uniwersalne wartości do św. Aleksandra Newskiego.   

Na zakończenie abp Jakub podziękował za obecność na nabożeństwie przedstawicielom miejskich władz samorządowych, proboszczowi, wszystkim duchownym, chórowi oraz zgromadzonym wiernym, młodzieży i dzieciom. Pozdrowił też z dniem niebiańskiego patrona wszystkich Aleksandrów, w tym ks. mitrata Aleksandra Klimuka z Ostrowia Północnego. Do życzeń przyłączył się też proboszcz ks. mitrat Włodzimierz Misiejuk. Zabierając głos, o. Włodzimierz podziękował hierarsze oraz duchowieństwu za przybycie a wszystkim wiernym za wspólną modlitwę.

 

Adam Matyszczyk

Script logo