Święto parafialne w Suwałkach

  • Foto: Adam Matyszczyk

    Foto: Adam Matyszczyk

Tydzień po Pięćdziesiątnicy wierni tłumnie zgromadzili się w pięknie odrestaurowanej cerkwi w Suwałkach, by uczestniczyć w uroczystościach parafialnego święta. Od wczesnych godzin porannych wznoszono tam modlitwy do najwyższego Boga i ku Wszystkim Świętym - w dzień ich wspomnienia. 

Uroczystości rozpoczęły się molebnem z oświęceniem wody. Sprawowaną następnie Boską Liturgię celebrowali: ks. mitrat Aleksander Klimuk z Ostrowia Północnego, ks. prot. Adrian Charytoniuk z Samogródu oraz miejscowy proboszcz ks. prot. Marek Kozłowski, a modlitwie melodycznie towarzyszył chór pod kierownictwem m. Elżbiety Kozłowskiej. 

Miłym akcentem było przekazanie do cerkwi, przez Państwa Ludmiłę i Grzegorza Oniśko, ikony Wszystkich Świętych. W trakcie nabożeństwa ikona została wyeksponowana na środku świątyni a następnie poświęcona. 

Uroczystości zwieńczyła procesja, po której do zgromadzonych, z duchowym pouczeniem, zwrócił się o. Aleksander. Opierając się na ewangelicznych czytaniach oraz minionych świętach Wniebowstąpienia Pańskiego i Zesłania Ducha Świętego na Apostołów, mówił o świętych i dążeniu do świętości, jako ziemskiej drodze każdego wierzącego chrześcijanina.

- Mówiąc o świętości wydaje się nam, iż jest to coś wielkiego, coś szczególnego. Świętość bracia i siostry jest wśród nas! Św. Arcybiskup Łukasz - którego pamięć także dziś czcimy, kanonizowany został w 2000 r., wśród nowomęczenników i wyznawców. Powiedział on, że zasadniczo w Cerkwi znamy imiona jedynie ok. dwóch tysięcy świętych, jednak Bóg zna imiona znacznie większej ich liczby. Wielkimi i drogocennymi są ci, którzy dla tego świata nic nie znaczą. Ci, którzy są przez świat odrzuceni i prześladowani, choć tych biednych prostych ludzi cały świat nie jest wart. Świętym tu na ziemi być raczej trudno, bo świętość osiąga się z wielkim wysiłkiem, a samo zaś jej potwierdzenie, jest wynikiem powszechnego, jednomyślnego uznania i czci. Świętość jest jednak zadaniem, przed którym wszyscy stoimy i powołani jesteśmy - nie w wyjątkowych okolicznościach, nadzwyczajnym miejscu i czasie, ale tu i teraz! Mamy szansę osiągnąć świętość tak, jak nasi poprzednicy, których czcimy, przedstawiamy w ikonach i których wstawiennictwo przed Bogiem prosimy. I tego powinnyśmy chcieć i do świętości powinnyśmy dążyć - mówił duchowny.

Na zakończenie głos zabrał także o. Marek, dziękując braciom w kapłaństwie oraz wszystkim obecnym za wspólną modlitwę.

Choć historia parafii Wszystkich Świętych w Suwałkach jest bardzo bogata, to w kontekście przynależności terytorialnej do dekanatu sokólskiego dopiero się tworzy. W skład okręgu została włączona w lutym 2022 r., po tym, jak decyzją JE Najprzewielebniejszego Jakuba Arcybiskupa Białostockiego i Gdańskiego, jej opiekunem został ks. prot. Marek Kozłowski - proboszcz parafii w Augustowie.

 

Adam Matyszczyk

Script logo