Święto Wniebowstąpienia Pańskiego w Krynkach

  • Foto: Adam Matyszczyk

    Foto: Adam Matyszczyk

Wspólnota wiernych w Krynkach obchodzi dwa święta parafialne. Modlitewnie czci Bogurodzicę, w dzień święta Jej narodzenia, uroczyście wspomina też dzień Wniebowstąpienia Pańskiego. Dziś to na tę drugą okoliczność zaprosił do wspólnej modlitwy proboszcz parafii o. Justyn Jaroszuk, a odpowiedzieli mu zarówno bracia w kapłaństwie, jak też liczne grono wiernych.

Już w przededniu wieczorem, w głównej parafialnej cerkwi, sprawowane było nabożeństwo całonocnego czuwania. Dzisiejszego poranka, po małym oświęceniu wody celebrowano Boską Liturgię, której przewodniczył ks. mitrat Aleksander Klimuk z Ostrowia Pólnocnego, w asyście ks. mitrata Eugeniusza Michalczuka, ks. prot. Mirosława Łuciuka z Kruszynian oraz ks. Łukasz Ławreszuka z Sokółki. W uroczystościach wzięli także udział przedstawiciele lokalnych władz samorządowych, służb mundurowych i instytucji. Nabożeństwo upiększał śpiewem miejscowy chór pod kierownictwem Jolanty Horosz. 

W słowie duchowego pouczenia o. Łukasz, odnosząc się do czytanego dziś fragmentu Ewangelii, mówił o istocie święta Wniebowstąpienia Pańskiego oraz o jego ponadczasowym znaczeniu - także dla naszego pokolenia. Mówił też o Zmartwychwstaniu jako drodze, którą wskazał Chrystus i którą wszyscy chrześcijanie powinni iść. 

Przy pięknej słonecznej pogodzie zebrani uczestniczyli w świątecznej procesji wokół świątyni. Wniebowstąpienie Pańskie kończy okres paschalny, więc od dziś wierni nie pozdrawiają się już słowami Chrystos Woskresie. O Zmartwychwstałym Chrystusie świadczyły jednak słowa odczytywanych fragmentów Ewangelii, które poprzedzały życzenia pomyślności, pokoju i długich lat życia hierarchom Cerkwi, Ojczyźnie i jej władzom zwierzchnim i samorządowym, wojsku i służbom mundurowym, wspólnocie parafialnej, proboszczowi, wiernym i wszystkim obecnym na uroczystości.

Na zakończenie zgromadzeni wysłuchali też pouczenia o. Aleksandra, który ponownie odnosząc się do ewangelicznych wydarzeń, wskazywał drogę, którą powinni iść wierni cerkwi ku zbawieniu, a także podziękowań proboszcza - o. Justyna Jaroszuka, który wyraził wdzięczność za przybycie i wspólną modlitwę duchownym, wiernym, jak też zaproszonym gościom.

 

Adam Matyszczyk

 

Script logo