Szczęśliwego Nowego Roku!

  • Foto: Adam Matyszczyk

    Foto: Adam Matyszczyk

Władco, Panie Boże nasz, Źródło życia i nieśmiertelności, Stwórco wszystkich stworzeń widzialnych i niewidzialnych, który w swojej władzy ustanowiłeś czasy i lata, który wszystkim rządzisz w Twojej mądrej i łaskawej Opatrzności, dziękujemy za Twoje dobrodziejstwa, którymi zadziwiłeś nas w minionym czasie naszego życia. Prosimy Cię, szczodrobliwy Panie, pobłogosław wieniec nadchodzącego roku Twoją łaską, daj z wysoka Twoje dobrodziejstwa całemu Twemu ludowi, zdrowie, zbawienie i wszystkim łaskawą pomoc. Wybaw z wszelkich złych sytuacji świętą Twą Cerkiew, to miasto i wszystkie miasta, i krainy, dając im pokój i ciszę. Tobie, Ojcu niemającemu początku, z Jednorodzonym Twoim Synem, i z Najświętszym, i Życiodajnym Twoim Duchem, w jednej istocie sławionemu Bogu, niech będziemy godni zawsze składać dziękczynienie i wywyższać najświętsze Twoje imię. Chwała Tobie, Bogu, Dobroczyńcy naszemu, na wieki wieków - słowami modlitwy molebnu na Nowy Rok, wszystkich odwiedzających nasz portal pozdrawia zespół redakcyjny.
 
 
Adam Matyszczyk
Script logo