To już w sobotę - XXXII piesza pielgrzymka na Świętą Górę Grabarkę

 • Foto: Adam Matyszczyk

  Foto: Adam Matyszczyk

Już niebawem wszystkie drogi prowadzić będą na Spasa. Jedną z nich podążymy my - pielgrzymi z Sokólszczyzny. To już w najbliższą sobotę po raz XXXII wyruszymy w 170 kilometrową podróż ku Świętej Górze Grabarce, ku Bogu i ku zbawieniu. Szykujcie modlitewny nastrój i wygodne buty, pakujcie plecaki, bierzcie rodzinę i znajomych! Widzimy się rankiem - o godz. 7:00 w cerkwi św. Aleksandra Newskiego w Sokółce. 

Plan pierwszego etapu

12 sierpnia (sobota) – 30 km – Sokółka – Samogród – Krynki
07:00 – Sokółka, Boska Liturgia, zapisy, poświęcenie krzyży
09:30 – wymarsz w kierunku Drahli
13:30 – Samogród, cerkiew śww. app. Piotra i Pawła – molebien, posiłek, odpoczynek
15:00 – wymarsz w kierunku Usnarza Górnego
          – Jurowlany, kaplica św. Borysa i Gleba – molebien, odpoczynek
18:30 – Krynki, cerkiew Narodzenia NMP – modlitwy wieczorne, nocleg

 • Plan pierwszego etapu

  Plan pierwszego etapu

 

 

 

 

 

Tegoroczna trasa liczy ok. 170 km i w pewnej części wiedzie pośród dróg i miejscowości dotąd bardzo rzadko odwiedzanych przez pątników z Sokólszczyzny. W ciągu sześciu dni odwiedzimy m.in. Samogród, Krynki, Gródek, Eliaszuki, Narewkę, Hajnówkę, Dubicze Cerkiewne, Sasiny i Żerczyce oraz każdą napotkaną po drodze cerkiew. Zaplanowaliśmy postoje co ok. 5 - 7 km., by nawet w upalne dni móc odpocząć w cieniu i zregenerować siły. Z uwagi na długość niektórych etapów, poranne nabożeństwa muszą rozpocząć się nieco wcześniej, by odpowiednio wcześnie wyruszyć w drogę. Z tego też względu bardzo prosimy o przestrzeganie ustalonych godzin harmonogramu dnia. Przypominamy też, że godzina wymarszu oznacza faktyczne wyjście pielgrzymów na kolejny etap, już po posiłku, spakowaniu rzeczy i podziękowaniach gospodarzom i proboszczom.

Jak co roku zapewnimy transport bagażu od miejsca wymarszu do noclegu danego dnia oraz stałą obecność pojazdu technicznego, gdzie m.in. będzie zapas wody. Każdy z uczestników otrzyma specjalnie przygotowany pakiet, w skład którego wejdzie plan pielgrzymki, ikonka, plakietka, smycz oraz karteczka za zdrowie. Te ostatnie zaniesiemy do świątyni u celu podróży, by w ten sposób podziękować za gościnę. Zachęcamy więc do wpisywania imion gospodarzy i domowników, u których będziecie gościli. Nasza pielgrzymka jest przyjazna rodzicom z dziećmi i wielką radość sprawi nam jak najliczniejsza ich obecność, niemniej przypominamy, iż to na rodzicach spoczywa odpowiedzialność za najmłodszych pątników, zarówno w czasie marszu jak i na postojach.  

Współorganizatorem tegorocznej pielgrzymki jest Bractwo Cerkiewne Św. Spirydona z Tremituntu. Z tego względu bardzo prosimy, by w miarę możliwości ostatniego dnia włożyć niebieskie bractwowe koszulki i wejść wspólnie na Świętą Górę niczym jedna wielka rodzina. Dla chętnych będzie możliwość nabycia, zarówno koszulek jak i krzyży.

Kontakt do organizatorów

W sprawach organizacyjnych:
o. Piotr Hanczaruk - 660 661 234
o. Adrian Charytoniuk - 531 055 625
o. Łukasz Ławreszuk - 519 089 939

W sprawach dotyczących szczegółów trasy, krzyży i koszulek:
Daniel Szczurko - 515 194 006

W sprawach zapisów i apteczki:
Aleksandra Matyszczyk - 516 987 552
Katarzyna Sanik - 513 750 010

Zapisy będą możliwe w dniu wymarszu oraz na każdym etapie pielgrzymki.
Wpisowe wynosi:

 • 50 zł - osoba dorosła,
 • 30 zł - dziecko do lat 15 
 • 10 zł - jeden dzień pielgrzymki

Przypominamy o obowiązującym vademecum pielgrzyma:

 • Pielgrzyma obowiązuje odpowiedni strój (długie spodnie/spódnice/sukienki, zakryte ramiona, chustka), niewskazane jest eksponowanie niechrześcijańskich symboli;
 • Pielgrzym powinien uczestniczyć w nabożeństwach i z należytym szacunkiem nieść krzyż;
 • Pielgrzym w razie potrzeby może skorzystać z rozmowy/porady ojca duchowego
 • Pielgrzym nie powinien śmiecić, wyrzucać jedzenia, stwarzać zbędnego hałasu i łamać zasad współżycia społecznego;
 • Pielgrzym powinien pomagać innym i dawać dobry przykład zachowania zarówno podczas dziennego marszu jak też na noclegach;
 • Pielgrzym zobowiązany jest do pilnowania ustalonego harmonogramu dnia i nieoddalania się od grupy;
 • Pielgrzym powinien sprawować ciągłą pieczę nad małoletnimi, pozostającymi pod jego opieką;
 • Pielgrzym powinien mieć przy sobie akcesoria przeciwdeszczowe (płaszcz/pelerynę/parasol) oraz chroniące przed słońcem (krem z filtrem);
 • Pielgrzymi powinni iść zwartą grupą po 2-3 osoby - jak najbliżej prawej krawędzi jezdni, poruszając się drogami o zwiększonym natężeniu ruchu;
 • Pielgrzym musi bezwzględnie stosować się do uwag opiekunów duchowych i służby porządkowej oraz osób zaangażowanych w organizację pielgrzymki i czuwających nad bezpieczeństwem jej uczestników.

 

Adam Matyszczyk

Script logo