Uroczystości ku czci Supraskiej ikony Matki Bożej

  • Foto: Adam Matyszczyk

    Foto: Adam Matyszczyk

Dziś i jutro, w supraskim monasterze Zwiastowania Przenajświętszej Bogurodzicy, mają miejsce uroczystości ku czci Supraskiej Ikony Matki Bożej. Jak co roku, na terenie klasztoru gromadzą się setki wiernych, by pokłonić się cudownej ikonie i prosić Matkę Bożą o pomoc i wstawiennictwo. Uroczystościom przewodniczy JE Najprzewielebniejszy Jakub Arcybiskup Białostocki i Gdański, w asyście pozostałych hierarchów, mnichów oraz licznie przybyłego duchowieństwa. W świątyniach i na monasterskim placu - przy ołtarzu polowym, we wspólnej modlitwie biorą udział tłumnie zgromadzeni wierni, zarówno z Podlasia jak też odległych części Polski.

 

Adam Matyszczyk

Script logo