Uroczystości ku czci Supraskiej ikony Matki Bożej

  • Foto: Adam Matyszczyk

    Foto: Adam Matyszczyk

Jak co roku, 9 i 10 sierpnia, w monasterze w Supraślu odbywają się uroczystości ku czci Supraskiej Ikony Matki Bożej. Na tę okoliczność, na terenie klasztoru gromadzą się setki wiernych, by pokłonić się cudownej ikonie i prosić Bogurodzicę o pomoc i wstawiennictwo.
 
Wielu z nich dociera tu w pieszych pielgrzymkach. Tradycyjnie najliczniejsza była pielgrzymka z Białegostoku. Do Supraśla dotarła też kilkuosobowa grupa pątników z Sokólszczyzny, która wczoraj wyruszyła z Krynek i w ciągu dwóch dni pokonała ponad 35 km. Trudno by zliczyć wszystkich wiernych, którzy do Supraśla dotarli autokarami czy samochodami. Po przybyciu na miejsce, pielgrzymi adorują cudowną ikonę, powierzając Matce Bożej swe prośby, radości i rozterki oraz dziękują za doznane w życiu łaski. 
 
Uroczystościom przewodniczy zwierzchnik prawosławnej Cerkwi w Polsce - metropolita Sawa, w asyście arcybiskupów, biskupów, mnichów oraz licznie przybyłego duchowieństwa, zarówno z Podlasia jak też z najodleglejszych zakątków Polski. Nabożeństwa sprawowane są od popołudnia, przez całą noc. Jutro o godz. 10.00 rozpocznie się główna uroczysta Boska Liturgia, której także przewodniczył będzie metropolita Sawa.
 
 
Adam Matyszczyk
Script logo