Wiecznaja Pamiat'

  • Foto: Adam Matyszczyk

    Foto: Adam Matyszczyk

Proboszcz parafii w Ostrowiu Północnym ks. mitrat Aleksander Klimuk wraz z matuszką, a także Rada Parafialna oraz cała wspólnota wiernych składają szczere wyrazy współczucia Państwu Krystynie i Dariuszowi Wiszniewskim z powodu śmierci śp. Mikołaja - taty i teścia. Wiecznaja Pamiat'.

 

 

Parafia w Ostrowiu Północnym

Script logo