Wspomnienie o. Józefa Sitkiewicza

  • śp. ks. mitrat Józef Sitkiewicz

    śp. ks. mitrat Józef Sitkiewicz

Mija rok, odkąd odszedł do Pana ks. mitrat Józef Sitkiewicz, wieloletni proboszcz parafii św. Mikołaja w Nowym Dworze. Znaliśmy go jako duchownego - oddanego służbie Bogu i swoim parafianom, bezpośredniego acz wyważonego w opiniach, stanowczego ale skromnego i nie szukający rozgłosu. Znaliśmy jako opiekuna i przewodnika, który przyciągał do Cerkwi zarówno młodych jak i starszych. Znaliśmy go też jako pogodnego i otwartego człowieka, bardzo lubianego i szanowanego - nie tylko w środowisku prawosławnych. Znaliśmy go w końcu jako kapelana strażaków, który w trudnych chwilach modlił się za wszystkich, którzy tego potrzebowali. I my nie ustawajmy w modlitwie do Najwyższego Boga za duszę o. Józefa. Wspomnijmy też raz jeszcze jego życie tu na ziemi, kiedy będąc z nami na co dzień, celebrował nabożeństwa, służył pomocą, życiową wskazówką i dobrą radą. 

O. Józef urodził się 16 stycznia 1956 r., w Bużysku (pow. siemiatycki). W 1978 r. ukończył Prawosławne Seminarium Duchowne w Warszawie. Rok później - 15 lipca wstąpił w związek małżeński z Barbarą Dziadułą. W trakcie nauki w seminarium pełnił rolę psalmisty w parafii w Zabłociu a następnie w Ostrowiu Północnym. 2 września 1979 r. przyjął święcenia diakońskie, zaś tydzień później - 9 września święcenia kapłańskie, z rąk Biskupa Białostockiego i Gdańskiego Nikanora. Pierwsze cztery lata posługi kapłańskiej duchowny spędził w parafii Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Kuźnicy. W 1983 r. ks. Józef objął funkcję proboszcza parafii św. Mikołaja Cudotwórcy w Nowym Dworze, którą pełnił do końca swojej ziemskiej drogi. Za swoją posługę o. Józef był wielokrotnie nagradzany: nabiedrennikiem (1982 r.), skufią (1983 r.), kamiławką (1985 r.), złotym krzyżem (1986 r.), protoijerejstwem (1989 r.), palicą (1992 r.), krzyżem z ozdobami (1999 r.). W 2019 r. Święty Sobór Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego nagrodził ks. Józefa Sitkiewicza przywilejem noszenia mitry. 

O. Józef odszedł do Pana w wieku 65 lat. Na powtórne przyjście Zbawiciela oczekuje w rodzinnym grobowcu na cmentarzu w Wasilkowie
Wiecznaja pamiat' czcigodny ojcze Józefie. Chrystus Zmartwychwstał!

 

Adam Matyszczyk

Foto: archiwum parafian, o. Piotr Charytoniuk, o. Dariusz Sulima, lektor Daniel Grygiewicz, Adam Matyszczyk

 

Script logo