Wspomnienie proroka Eliasza w Jacznie i Starej Grzybowszczyźnie

  • Foto: Adam Matyszczyk

    Foto: Adam Matyszczyk

Parafia w Jacznie, po raz drugi w tym roku, gościła w swych progach liczne duchowieństwo i setki wiernych. Pierwszą okazją do wspólnej modlitwy było oczywiście święto parafialne, czyli trzeci dzień Paschy Chrystusowej. Dzisiejsze spotkanie w jaczeńskiej świątyni to wciąż żywa pamięć o starej drewnianej cerkwi i jej patronie św. proroku Eliaszu. I choć świątynia doszczętnie spłonęła w tragicznym pożarze, to ani żywioł, ani czas nie zatarły tradycji, szacunku i szczerej wiary mieszkających tu ludzi.

Przed rozpoczęciem Boskiej Liturgii zgromadzonych w świątyni gości przywitał proboszcz ks. Piotr Hanczaruk.

- Witam serdecznie ks. Wojciecha Ejsmonta z parafii rzymskokatolickiej w Siderce, burmistrza Dąbrowy Białostockiej Artura Gajlewicza, członka zarządu Powiatu Sokólskiego Jerzego Białomyzego, Komendanta Powiatowego PSP st. bryg. Dariusza Wojteckiego, komendanta Placówki SG w Nowym Dworze Wojciecha Zyśkowskiego, prezesa OPS Jaczno Andrzeja Białomyzego, radną miasta Białegostoku Ksenię Juchimowicz, radnego gminy Nowy Dwór Daniela Szczurko, państwa Radosława i Annę Kalinowskich, wszystkich przybyłych kapłanów ale przede wszystkim witam wszystkich was przybyłych na dzisiejsze święto i zapraszam do gorącej modlitwy w dniu wspomnienia św. proroka Eliasza - powiedział.

Uroczystościom przewodniczył ks. mitrat. Mikołaj Dejneko. Towarzyszyli mu: ks. Piotr Charytoniuk z Krynek, ks. Józef Sitkiewicz z Nowego Dworu, ks. Jarosław Grygiewicz z Kuźnicy, ks. Marek Kozłowski z Augustowa, ks. Justyn Jaroszuk z Sokółki oraz miejscowy proboszcz ks. Piotr. 

Okolicznościowe kazanie przygotował o. Marek.

- Eliasz, jako jedyny ze starotestamentowych proroków jest tak czczony, że ku jego czci budowane są cerkwie. Mamy wielu proroków starego testamentu: Abrahama, Izaaka, Jakuba, Mojżesza ale ku ich czci nie ma budowanych świątyń. To właśnie ku czci św. proroka Eliasza, w tym miejscu była wybudowana cerkiew. I chociaż ta dzisiejsza jest już pod wezwaniem Zmartwychwstania Pańskiego, to jednak pamięć o poprzedniej cerkwi jest do dnia dzisiejszego wciąż żywa - powiedział. W dalszej części duchowego pouczenia kapłan uwydatnił żywot św. proroka Eliasza, odnosząc chrześcijańskie wartości świętego do współczesnego codziennego życia każdego wierzącego człowieka.

Nabożeństwo okraszał śpiewem miejscowy chór, którego melodyjna modlitwa, dzięki świetnej akustyce jaczeńskiej cerkwi oraz przygotowanemu nagłośnieniu, niosła się echem po całej okolicy. Zwieńczeniem Liturgii było wspólne jednoczenie się wiernych w kielichu eucharystycznym. Dalsza część uroczystości odbyła się na cerkiewnym placu. Trzykrotnie okrążywszy świątynię, zgromadzeni wysłuchali czterech fragmentów Ewangelii oraz modlili się za hierarchów Cerkwi, państwo i jego władze, za parafię, proboszcza, wiernych Cerkwi i wszystkich obecnych na uroczystości.

W położonej 62 km na południe Starej Grzybowszczyźnie także modlono się dziś do św. proroka Eliasza. Rankiem w miejscowej cerkwi czytany był akatyst, po którym odsłużono Boską Liturgię. W tym roku nabożeństwa sprawowali ojcowie: Sławomir Jakimiuk z Mostowlan oraz miejscowy proboszcz Aleksander Klimuk. Wierni przybyli do świątyni z różnych zakątków Podlasia, aby pomodlić się w miejscu skąd ich korzenie i podziękować Bogu. Odwiedzali też leżący nieopodal cerkwi cmentarz, bardzo zadbany i uporządkowany dzięki wysiłkom parafianina Mirosława Dzienisika z Góran. Tu także po Liturgii krestnyj chod okrążył świątynię i na cztery strony świata wygłaszane były fragmenty świętej Ewangelii.

- Do sustreczy za rok w tym świętym miejscu i wielkie spasibo za modlitwę - powiedział do zgromadzonych gospodarz o. Aleksander.

 

Adam Matyszczyk

  • Foto: Filip Wołosiuk

    Foto: Filip Wołosiuk

Script logo