Wspomnienie ścięcia głowy Jana Chrzciciela w Sokółce i Siderce

  • Foto: Adam Matyszczyk

    Foto: Adam Matyszczyk

Dziś Cerkiew wspomina ścięcie głowy św. Jana Chrzciciela. Na pamiątkę tego wydarzenia ustanowiono święto i ścisły post, jako wyrażenie smutku z powodu śmierci wielkiego proroka. W niektórych parafiach praktykuje się w tym dniu nabożeństwa na cmentarzach i święcenie grobów. Wierni spotkali się m.in. na nekropoliach w Sokółce i Siderce.

 

Adam Matyszczyk

Script logo