Wspomnienie św. Andrzeja - biskupa Krety, w supraskim monasterze

  • Foto: Adam Matyszczyk

    Foto: Adam Matyszczyk

Dziś w suprskim monasterze modlitewnie wspominano św. Andrzeja - Biskupa Krety. Boskiej Liturgii, celebrowanej w cerkwi Zwiastowania NMP, przewodniczył bp Supraski Andrzej. Wspomniany święty jest niebiańskim patronem hierarchy, dlatego też po nabożeństwie licznie przybyłe duchowieństwo oraz zgromadzeni wierni złożyli serdeczne życzenia imieninowe bp Andrzejowi. 
 
W słowie skierowanym do wiernych władyka wyjaśniał przesłanie płynące z czytanego dziś fragmentu Ewangelii. Przypomniał też ważniejsze momenty ziemskiego życia św. Andrzeja, akcentując jego wielką rolę w duchowości Cerkwi prawosławnej jako autora wielu hymnów, w tym wielkiego kanonu pokutnego.
 
W imieniu braci zakonnej, do hierarchy zwrócił się Archimandryta Sergiusz. 
 
- Ekscelencjo pasterz dobry to ten, który pachnie owczarnią. Wy jako pasterz naszej owczarni w klasztorze i parafii jesteście pierwszym, jesteście po środku, a kiedy trzeba jesteście też na końcu, razem z nami niosąc trud monastyczny. Matka Cerkiew dała wam wiele, ponieważ widzi w was wiele talentów. Jesteście nie tylko namiestnikiem naszej wspólnoty, ale pasterzujecie też jako dziekan klasztorom. Jako wykładowca w uczelni przekazujecie innym tę wiedzę, którą przez lata sami zdobyliście. Nie schowaliście swojego talentu, a dzielicie się nim. Za to dziękujemy Bogu i wznosimy za was modlitwy. Życzymy aby święty Andrzej z Krety wspierał was w waszej drodze, na długie i dobre lata - powiedział o. Sergiusz.      
 
Najserdeczniejsze życzenia złożyli hierarsze także dziekani kręgów Diecezji Białostocko-Gdańskiej, duchowieństwo oraz wierni.

 
Adam Matyszczyk
Script logo