Wspomnienie św. Andrzeja - biskupa Krety w supraskim monasterze

  • Foto: Adam Matyszczyk

    Foto: Adam Matyszczyk

Dziś w suprskim monasterze modlitewnie wspominano św. Andrzeja Biskupa Krety. Boskiej Liturgii, celebrowanej w cerkwi Zwiastowania NMP, przewodniczył bp Supraski Andrzej. Wspomniany święty jest niebiańskim patronem hierarchy, dlatego też po nabożeństwie licznie przybyłe duchowieństwo oraz zgromadzeni wierni złożyli serdeczne życzenia imieninowe bp Andrzejowi. 
 
W imieniu braci zakonnej, do hierarchy zwrócił się Archimandryta Hiob. Przypominając po krótce żywot św. Andrzeja, zwrócił uwagę na zasługi świętego dla krzewienia wiary, poprzez bogatą hymnografię, szczególnie tę, którą znamy z okresu Wielkiego Postu. Zwracając się zaś do władyki Andrzeja, zaakcentował zasługi arcypasterza w rozwoju Cerkwi Prawosławnej w Polsce i supraskiego monasteru.
 
- Władyko dziś jest Wasz szczególny dzień. W swoim życiu - jak wszyscy widzimy, staracie się naśladować swojego niebiańskiego patrona. W trudzie na rzecz Cerkwi Prawosławnej, na rzecz tego świętego monasteru, który jest dziś w pełni swojej świetności. To dzięki waszym trudom! Umiecie też połączyć posłannictwo arcypasterskie ze służbą mniszą. Tak jak św. Andrzej, który był i światitielem i prepodobnym (...). Życzymy wam drogi władyko, byście dalej niestrudzenie, z nowymi siłami i dzięki modlitwom świętego, gorliwie służyli naszej Cerkwi, naszemu monasterowi, braciom i prowadzili nas wszystkich do niebiańskiego Jeruzalem. Niech Bóg was chroni na mnogaja leta, da siły, wytrwałość, łaskę, miłość - wszystko to, co potrzebne w tym trudnym posłannictwie Świętej Cerkwi Prawosławnej - powiedział duchowny.
 
Najserdeczniejsze życzenia złożyli hierarsze także dziekani kręgów Diecezji Białostocko-Gdańskiej, duchowieństwo, przedstawiciele wielu instytucji oraz licznie zgromadzeni wierni.
 
 
Adam Matyszczyk
Script logo