Wspomnienie św. Jana Teologa w Dąbrowie Białostockiej

  • Foto: Adam Matyszczyk

    Foto: Adam Matyszczyk

Cerkiew w Dąbrowie Białostockiej jest najmłodszą w Dekanacie Sokólskim. Kamień węgielny pod jej budowę położono 23 października 1983 r. Dwanaście lat później - 1 października 1995 r. ówczesny ordynariusz Diecezji Białostocko-Gdańskiej abp Sawa konsekrował świątynię w cześć św. Ewangelisty Jana Teologa. Święta parafialne celebruje się tu 21 maja oraz właśnie dziś - 9 października, kiedy to Cerkiew czci święto Zaśnięcia św. Apostoła Jana.

Uroczystości rozpoczęły się już wczoraj, kiedy to sprawowano nabożeństwo całonocnego czuwania. Niedzielną modlitwę zapoczątkował molebien z poświęceniem wody. Świątecznej Boskiej Liturgii przewodniczył ks. mitrat Włodzimierz Misiejuk. Przy ołtarzu towarzyszyli mu: ks. mitrat Eugeniusz Michalczuk z Krynek, ks. mitrat Aleksander Klimuk z Ostrowia Północnego, ks. prot. Jarosław Grygiewicz z Kuźnicy, ks. prot. Marek Kozłowski z Augustowa, ks. Piotr Hanczaruk z Jaczna oraz proboszcz dąbrowskiej wspólnoty wiernych ks. prot. Wiktor Tetiurka. Modlitwie, melodycznym śpiewem wtórował chór parafialny.

Jak co roku w parafialnym święcie uczestniczyli nie tylko miejscowi ale też liczne grono przyjezdnych wiernych. Władze samorządowe reprezentował wicestarosta powiatu sokólskiego Jerzy Białomyzy.

W przygotowanym kazaniu ks. Marek, objaśnił zgromadzonym przesłanie płynące z dzisiejszych czytań ewangelicznych oraz przedstawił istotne fakty z życia św. Apostoła Jana. Zaznaczając, iż jest on autorem pięciu ksiąg Nowego Testamentu: Ewangelii, 3 Listów Powszechnych i Apokalipsy, podkreślił znaczenie słowa także w dzisiejszych czasach. 

- "Błogosławieni cisi albowiem oni posiądą ziemię" - w każdej liturgii słyszymy to błogosławieństwo Chrystusa. Wszyscy oczekujemy na powtórne przyjście na świat Zbawiciela. Św. Jan poucza, że powinniśmy się dobrze przygotować. W jaki sposób? Św. Jan mówił, iż poprzez modlitwę. Powinniśmy być także cisi, jednak spójrzmy jak się często zachowujemy. Osądzamy drugiego człowieka, mówimy za dużo, na próżno. Za każde słowo wypowiedziane tu na ziemi odpowiemy w przyszłym życiu. Zachęcam do tego byśmy się zastanawiali nad tym co wypowiadamy. Postarajmy się być cisi - gdyż ta cnota jest ważna w naszym życiu i może pomóc nam w dążeniu do życia wiecznego - pouczał duchowny.  

Wpadające przez okna promienie słońca uwydatniały duchowość i przesłanie płynące z fresków, którymi pokryte są ściany świątyni. Choć jest wiele technik i stylów ich wykonania, to jako element charakterystyczny dla prawosławnych świątyń, są przede wszystkim "widzialną Ewangelią", przedstawiającą w obrazie i kolorze to, co Pismo Święte w spisanym weń słowie. Przedstawione na ścianach i sklepieniu wizerunki Jezusa Chrystusa, Bogurodzicy, świętych oraz świąt i wydarzeń, kierują ku nim myśli wiernych i zachęcają do podążania drogą wiary. Określane często mianem pięknych, dopiero w dalszej kolejności stanowią element dekoracyjny świątyni. Wykonanie rozpisu dąbrowskiej cerkwi rozpoczęto 1 października 2002 r. Zadanie to powierzono ikonografom z Białorusi: Piotrowi Rusakowi i Siarhiejowi Drahunowi. Prace trwały długo, bo aż 14 lat, jednak ich efekt jest wyjątkowy. Podczas parafialnego święta - 21 maja 2017 r., freski poświęcił obecny zwierzchnik Diecezji Białostocko - Gdańskiej Arcybiskup Jakub. 

Po świątecznej procesji do zgromadzonych zwrócił się ks. dziekan. On także nawiązał do osoby św. Jana Teologa, uwydatniając inną ważną jego cechę, a mianowicie miłość do Boga i ludzi. Przytaczając kilka faktów z życia najmłodszego z apostołów, przedstawił jak miłość może zwyciężać zło i pomóc drugiemu człowiekowi. W dalszych słowach o. Włodzimierz wyraził też wdzięczność za bardzo liczne uczestnictwo w sprawowanych dziś nabożeństwach.

Na zakończenie głos zabrał także o. Wiktor, dziękując wszystkim za obecność na uroczystości i wspólną modlitwę.

 

Adam Matyszczyk

 

 

Script logo