Wspomnienie św. proroka Eliasza w Jacznie

  • Foto: Adam Matyszczyk

    Foto: Adam Matyszczyk

Jak ważna jest tradycja i jak silne bywa przywiązanie do miejsc i zdarzeń wiedzą wszyscy ci, którzy co roku odwiedzają cerkiew w Jacznie - nie w dzień parafialnego święta Zmartwychwstania Pańskiego, a 2 sierpnia kiedy to modlitewnie wspomina się tam św. proroka Eliasza. Aby i młodemu pokoleniu tę tradycję przekazać, a starszym wzbogacić wspomnienia, nieopodal jaczniańskiej cerkwi powstał mural przedstawiający nieistniejącą już drewnianą świątynię, której patronem był święty Eliasz. I tak historia łączy się z teraźniejszością, wspomnienia z doczesnością, a wszystko dla krzewienia wiary i pamięci - o tym co było, co jest i co miejmy nadzieję pozostanie.

Świąteczne uroczystości rozpoczęły się od poświęcenia wody. Sprawowanej następnie Boskiej Liturgii przewodniczył o. archimandryta Sergiusz z monasteru w Supraślu - kapelan krajowy Państwowej Straży Pożarnej. Towarzyszyli mu: o. ihumen Włodzimierz - przełożony monasteru w Sakach, ks. prot. Jarosław Grygiewicz z Kuźnicy, ks. prot. Wiktor Tetiurka z Dąbrowy Białostockiej, ks. prot. Mirosław Łuciuk z Kruszynian, ks. prot. Justyn Jaroszuk z Krynek, ks. prot. Adrian Charytoniuk z Samogródu, ks. Łukasz Ławreszuk z Sokółki, ks. Jarosław Kupryjaniuk z Mrągowa, ks. Sylwester Klebus z parafii w Juszkowym Grodzie, ks. Piotr Makal z białostockiej parafii św. Mikołaja, ks. Dawid Sulima z Nowego Dworu oraz miejscowy proboszcz ks. Piotr Hanczaruk.

Piękną oprawę nabożeństwa zapewnił śpiew połączonych chórów: parafialnego oraz gościnnie - młodzieżowego, z Bractwa Młodzieży Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej, członkowie którego uczestniczyli w wakacyjnym obozie w Jacznie.

Wśród licznie zgromadzonych gości tradycyjnie obecni byli także przedstawiciele lokalnych władz samorządowych oraz służb mundurowych: wicestarosta powiatu sokólskiego Jerzy Białomyzy, burmistrz Dąbrowy Białostockiej Artur Gajlewicz, wójt gminy Nowy Dwór Andrzej Humienny, przewodniczący Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej Adam Wojteczko, komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce st. bryg. Dariusz Wojtecki, zastępca komendanta Placówki Straży Granicznej w Nowym Dworze por. sg Paweł Piekarski oraz prezes OSP w Jacznie Andrzej Białomyzy.

W duchowym pouczeniu o. Adrian, biorąc za przykład św. proroka Eliasza, podkreślił kilka z jego cech, m.in. niezachwianą wiarę w Boga i bezkompromisowość. Owe cechy charakteru, winny przyświecać także i docześnie żyjącym, by przekazywana od wieków wiara i tradycja, miała szansę prowadzić ku zbawieniu także i następne pokolenia.

- Dzisiaj przypominamy proroka Eliasza po to, by poszukać sobie przykładu w naszym codziennym życiu. W życiu, w którym ciągle walczymy - z grzechem, z chorobą, nieprzyjemnościami świata czy wojną. Wspominamy proroka Eliasza również po to, by postawić się w jego sytuacji. Czy my bylibyśmy aż tak odważni? Nie, bo często oddajemy się pokusom współczesnego świata i upadamy (...). Dziś przypominamy św. proroka Eliasza, żeby zaczerpnąć z jego życia i z jego cech charakteru. Jak słyszeliśmy w dziejach apostolskich, powinniśmy mówić albo "tak", albo "nie". Nie ma nic pośrodku - taka powinna być nasza wiara i nasze życie. Niestety bardzo często pojawia się w naszym życiu "nie wiem". Dzisiaj prorok Eliasz wzywa nas do tego, żebyśmy twardo stali przy swoich zasadach (...). Dzisiaj prosimy Boga, ażeby wzmocnił nas również w tym, by i nasze życie, tutaj - mieszkańców tej ziemi, ziemi podlaskiej, było napełnione tym co otrzymaliśmy od przodków. Żeby zewnętrzne, wszelkiego rodzaju naleciałości, nie zniszczyły naszej wspaniałej kultury, naszej wspaniałej religii, tego wszystkiego co pielęgnowaliśmy od wielu pokoleń. Bracia i siostry, dlatego w niektórych sytuacjach trzeba twardo powiedzieć "tak", a w niektórych twardo powiedzieć "nie". Jeżeli będziemy stali w twardości naszych postanowień, nasza tradycja, kultura i wiara z nami pozostaną - pouczał duchowny.

Nowa jaczniańska cerkiew jest dostojna. Góruje nad równinnym terenem okolicy, stanowiąc też centrum urokliwej wsi, gdzie - jak głosi legenda, zatrzymał się wóz wiozący cudowną ikonę Bogurodzicy. Jest zadbana - widać bowiem zarówno dobrą rękę jak i serce gospodarza, który otrzymał ją pod opiekę w ramach swojej posługi. Od niedawna nad świątynią pojawiły się gwiazdy. Może nie dosłownie, bo te na niebie rozbłyskiwały i nad tą, która spłonęła 14 listopada 1985 r., jak też nad nowo wybudowaną i konsekrowaną osiem lat później. Pojawiły się na sklepieniu głównej kopuły, symbolizując bliskość Królestwa Niebieskiego wszystkim tym, którzy starają się go wypatrywać i iść drogą chrześcijanina. To w ramach niezbędnego remontu proboszcz postanowił dodatkowo upiększyć cerkiew i trzeba przyznać, że oba cele zrealizowano doskonale. Zmiany zaszły też na zewnętrznej elewacji świątyni. W trakcie świątecznej procesji poświęcono dwie umieszczone tam ikony: św. Mikołaja Cudotwórcy oraz Opieki Przenajświętszej Bogurodzicy. Od dziś będą one ochraniały miejscową społeczność.

Zabierając głos proboszcz serdecznie podziękował, zarówno parafianom, jak też wszystkim zaangażowanym osobom i instytucjom, za wysiłek i okazywaną pomoc, zarówno przy remoncie kopuły, jak też odnowieniu kaplicy na miejscowym cmentarzu i wielu innych przedsięwzięciach, a było ich ostatnimi czasy naprawdę dużo.

- Chciałbym Wam wszystkim podziękować za to, że wspieracie swoją parafię. Myślę, że gołym okiem widać jak za sprawą `waszych modlitw i ofiar nasza cerkiew pięknieje z dnia na dzień - powiedział.

Wracając do muralu, który wzbudził niemałe zainteresowanie wśród obecnych na uroczystości, to powstał on w ramach współpracy parafii z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego. Pomysłodawcą projektu był o. Piotr Hanczaruk, zaś jego realizacja możliwa była dzięki wsparciu marszałka Artura Kosickiego oraz członek Zarządu Województwa Wiesławy Burnos.

- Zawsze mówicie, że Jaczno kojarzy się wam ze starą drewnianą cerkwią. W tym roku, dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, udało się w pewnym sensie, tą dawną cerkiew odbudować. Jestem pewien, iż dzięki temu pięknemu muralowi nasza mała wieś odżyje, będzie odwiedzana przez większą grupę turystów, którzy będą mogli wznieść swoje modlitwy. Nasze Województwo zyska też nową turystyczną atrakcję - dodał na zakończenie.

 

Adam Matyszczyk

Script logo